Dossierbeheerder KMO


Als dossierbeheerder krijg je na een inwerkperiode de verantwoordelijkheid voor jouw eigen dossiers. Je krijgt een aantal KMO's onder jouw vleugels waar je een vertrouwenspersoon voor bent, je staat hen bij met raad en daad omtrent hun HR, loonbeleid en personeelszaken.


Concreet zal je:

Advies

  • bij aanwerving; verschillende tewerkstellingsvormen, onderzoek RSZ-verminderingen, bruto-nettosimulaties, opvolgen of alle nodige gegevens ontvangen zijn;

  • tijdens indiensttreding: o.a. aanvragen ouderschapsverlof voorbereiden, educatief verlof, tijdelijke werkloosheid, arbeidsongevallen,… ;

  • bij uitdiensttreding; welke aanpak bij welk scenario, ondersteuning aan klanten bieden;

  • pro-actief advies geven aan de klant bij opmerkzaamheden of wanneer er nieuwe regelgeving is

Loonverwerking: zowel de verwerking van de maandelijkse prestaties, als de berekening van de vakantiegelden, eindejaarspremies, uitdiensttreding,… ;

Beheer van de dossiers: opvolgen gegevens, studentenuren, vakantietellers,…
Dit door een stevige dossierkennis op te bouwen;

Administratie: opmaken van de nodige documenten bij aanwerving, ondersteuning tijdens de arbeidsovereenkomst en bij uitdiensttreding, zoals bijvoorbeeld contracten en policies;

Goed behoud van klantenrelatie door veelvuldig contact, zowel telefonisch als via mail.

Voorbereiden nieuwe klanten en controles: inplannen, opvolgen, administratief voorbereiden;

 

Wat zoeken we in jou?

Wij zoeken jou als je je kan vinden in onze waarden: kwaliteit boven kwantiteit, eerst denken - dan doen & 'Happy team, happy clients'.

Naast een bachelor- of masterdiploma (rechtspraktijk, personeelswerk, handelswetenschappen, economie,...), heb je zeker een eerste werkervaring achter de rug en heb je een sterke interesse in de (bedrijfsoptimalisatie van de) KMO en de sociale wetgeving.

Heb je niet zo'n diploma maar kan je een stevige werkervaring voorleggen?
TOP! Dan zien we ook jouw kandidatuur graag tegemoet!

Werken met cijfers en ondernemers écht verder helpen met hun uitdagingen zijn kerntaken die jouw dag goed maken waardoor je zowel voor ons als bedrijf als voor jouw klant een echte meerwaarde bent.

We verwachten dat je je kan vinden in onderstaande softskills:

Integer en discreet zijn Op een eerlijke en verantwoorde manier handelen en op gepaste manier omgaan met vertrouwelijke informatie;

Zelfstandig werken Op een effectieve wijze de eigen taak uitvoeren zonder hulp van anderen;

Onderhandelingsvaardig zijn Een aanvaardbare oplossing vinden, rekening houdend met belangen van verschillende mensen;

Flexibel zijn Zich aanpassen aan wijzigende omstandigheden;

Resultaatgerichtheid nastreven Een vooropgesteld resultaat trachten te bereiken met in achtname van gedefinieerde kwaliteitsstandaarden;

Innoveren Inventieve ideeën aanbrengen, zoeken naar verbeteringen, experimenteren met nieuwe concepten en procedures, problemen oplossen op een creatieve en heldere wijze;

Planmatig werken Structuur aanbrengen in tijd, ruimte en prioriteit bij het aanpakken van taken of problemen, het verloop bewaken, steeds op een zorgvuldige en secure wijze;

Leergierig zijn door het continue veranderen en aanvullen van de wetgeving bereid zijn om bij te leren en kennis bij te schaven; 

 

 

We bieden

We werken in een 40-urenweek waarin je -welliswaar in overleg - flexibel jouw werkuren kan plannen. Je hebt aldus ook (max.) 12 ADV-dagen per jaar, krijgt een mooie verloning met leuke extralegale voordelen en je zal mogen werken in een een moderne, professionele en fijne werkomgeving. 

We zoeken een voltijdse collega of iemand die 4/5de wil werken, die van aanpakken weet en niet alleen zijn/haar eigen ondernemers helpt maar ook graag in teamverband dingen doorneemt. Teamwork makes the dreamwork, toch? ;-)

Kortom: een geweldige job in een bedrijf in volle expansie.
Zin in? Solliciteer eenvoudig hieronder!

 

Meet the team:

Oostmalsesteenweg 239
2310 Rijkevorsel (B)

©HR2DAY 2021