hr2day

Dimona in de horeca: wanneer wijzig ik nu ook al weer?

Wanneer u personeel tewerkstelt als gelegenheidsarbeider of als flexijobber met een dagcontract, dan moet u dagelijks een Dimona-aangifte doen. Het is hierbij verplicht om het begin– en einduur te vermelden.  Deze Dimona-aangifte moet overeenkomen met de werkelijk gepresteerde uren. Wanneer de flexijobber of gelegenheidsarbeider vroeger stopt of langer doorwerkt, is het belangrijk dat u ook de uren van de Dimona-aangifte aanpast.

Wijzigen beginuur

Als de werknemer zijn prestaties vroeger of later aanvangt dan op het oorspronkelijk meegedeelde beginuur, dan moet het beginuur gewijzigd zijn uiterlijk op het moment dat de werknemer zijn prestaties aanvangt.

Wijzigen einduur

Wanneer een prestatie vroeger wordt stopgezet dan oorspronkelijk gemeld was, heeft de werkgever tijd tot middernacht volgend op het oorspronkelijk voorziene einduur om het werkelijke einduur van de prestatie door te geven. Wanneer de prestatie op een later moment wordt stopgezet dan oorspronkelijk gemeld was, beschikt de werkgever over een termijn van 8 uren, volgend op het oorspronkelijk voorziene einduur, om het correcte (latere) einduur te melden. Indien het oorspronkelijke einduur tussen 20u en 24u was voorzien, heeft de werkgever echter tot 8u ’s morgens de tijd om het correcte einduur door te geven.

 

 

Bron: easypay.be en SocialSecurity

Geen papieren aanvragen meer voor loopbaanonderbreking of tijdskrediet!

 

Loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematisch verlof (ouderschapsverlof, medische bijstand en palliatief verlof) vraagt u best elektronisch aan.

Dat is sneller, efficiënter en goedkoper voor uzelf, uw werknemer en de RVA. Zeg dus voorgoed vaarwel aan die aanvragen op papier.

Hoe?

U doet uw aanvraag via de onlinedienst Dossier Loopbaanonderbreking en tijdskrediet. Als werkgever vult u eerst uw deel in, en stuurt de aanvraag dan door naar de werknemer. Die vult daarna de rest van de aanvraag in, bij voorkeur ook online.

Doet u maandelijks tientallen aanvragen, dan is een gestructureerd bericht misschien een betere optie. Contacteer het contactcenter van de sociale zekerheid voor meer informatie.

Wat hebt u nodig?

U hebt een toegang nodig tot de beveiligde onlinediensten van dit portaal.

Hebt u nog geen toegang? Vraag dan hem dan aan door u te registreren op het portaal.

Meer informatie?

U vindt meer details en een instructiefilmpje over de elektronische aanvraag op de pagina Tijdskrediet en loopbaanonderbreking aanvragen van de website van de RVA.

 

 

Bron: socialsecurity.be

Mijn werknemer is verkozen. Wat nu?

Afhankelijk van of jouw werknemer gemeenteraadslid of schepen wordt, kan het een ander gevolg geven aan zijn of haar arbeidsovereenkomst.
We lichten hieronder graag toe;

Verkozen als gemeenteraadslid

Bij de werknemers in de privésector hebben de niet-uitvoerende ambten (gemeenteraad, OCMW-raad, provincieraad) recht op betaald politiek verlof. 
Die dagen politiek verlof zijn afwezigheidsdagen die betaald worden door door de werkgever.

De werkgever kan echter het betaalde loon en de RSZ-bijdragen daarop terugvragen aan de gemeente.
Het loon dat u betaalt is beperkt tot een wettelijk plafond van 171,04€ per dag incl. RSZ-bijdragen (5-dagenstelsel).
Het toepassen van dit plafond is belangrijk omdat ook de gemeente dat plafond zal respecteren.

U kunt als werkgever het politiek verlof niet weigeren maar u kan de werknemer wel vragen omwille van organisatorische redenen dat hij dit op voorhand aanvraagt.

Het aantal dagen dat de werknemer recht op heeft, verschilt naar gelang de omvang van de gemeente.
Heeft de gemeente meer dan 10000 inwoners? Dan heeft de werknemer recht op een hele dag afwezigheid per maand
indien de gemeente minder dan 10000 inwoners heeft, is dat beperkt tot een halve dag afwezigheid.

Let wel, die afwezigheid moet niet noodzakelijk gebruikt worden voor de vergaderingen, ze mogen dan ook dossiers voorbereiden.

In de praktijk neemt niet iedere werknemer dit op. Het is immers zo dat de gemeente het recht heeft om het bedrag dat ze aan de werkgever moeten terugbetalen, in mindering mogen brengen van de presentiegelden die ze aan de werknemer betalen. (Maximum de helft van de presentiegelden)

Sommige gemeenten doen dat consequent, anderen helemaal niet.
Laat uw werknemer het zeker even navragen vooraf, zo komen jullie niet voor verrassingen te staan.

 

Verkozen als schepen

Voor de uitvoerende ambten (schepen, burgemeester, voorzitter OCMW) bestaat er in de privésector een soortgelijk systeem van politiek verlof als voor de niet-uitvoerende ambten.
Met het verschil dat voor de uitvoerende ambten de dagen politiek verlof niet doorbetaald worden.

De werkgever moet voor deze dagen aldus geen loon betalen.
Men spreekt hier ook over maximum twee dagen per week en de wet legt letterlijk op dat de afwezigheid uiterlijk woensdag voordien aangevraagd moet worden.

That's it?

Nee, er is nog een andere variant voor zij die een uitvoerende ambt op zich nemen: een soort (onbetaalde) loopbaanonderbreking waarbij de arbeidsovereenkomst minstens één jaar wordt geschorst.
De werknemer stopt dus met werken bij u en daarna komt hij weer terug, zonder dat u zich als werkgever daartegen kunt verzetten.

De werknemer mag deze onderbreking ineens voor zes jaar aanvragen of van jaar tot jaar bekijken maar ontvangt voor die periode geen gewaarborgd loon en geen uitkeringen van de RVA.
Inkomsten vanuit een politiek ambt zijn volgens de RVA namelijk niet cumuleerbaar.

Nu, een werknemer kan in principe niet alleen leven van een schepenambt waardoor een volledige schorsing zelden aangevraagd wordt.
Doch, door de workload van die ambt is die vaak niet te combineren met een voltijdse job.

Probeer mekaar aldus te vinden in de deeltijdse regeling.

 

bron: Indicator

 

Eindejaarsgeschenken 2018

 

Laatst ging er nieuws rond dat je vanaf dit jaar eindejaarsgeschenken mag geven aan uw personeel t.w.v. 40€ pp in plaats van de 35€ pp van voorheen.

Nu, is dat wel zo?

Ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar kunt u uw personeel een geschenk (in natura, in geld of in geschenkcheques) geven dat vrijgesteld is van RSZ-bijdragen en belastingen, én toch fiscaal aftrekbaar is. Als voorwaarde geldt dat het bedrag dat u geeft de ‘wettelijke’ grens niet overschrijdt: sinds 2003 bedroeg die € 35 per werknemer (eventueel verhoogd met € 35 per kind ten laste). Deze grens is een maximum, geen minimum. U mag dus minder geven, maar zeker niet meer, want dan komt het gunstige regime in gevaar.

Er circuleerden al lang plannen om het maximum op te trekken.
Ingevolge een recente wetswijziging is dat, wat de RSZ betreft, ook gebeurd: het van bijdragen vrijgestelde bedrag is verhoogd naar € 40.

In fiscale kringen zou men naar verluidt niet over een verhoging tot € 40, maar tot € 50 spreken. Dat bedrag komt nl. uit de btw-reglementering, waar het al lang de ‘grens’ vormt voor zgn. geringe geschenken aan derden en sinds kort ook voor dergelijke geschenken aan personeel.

Wat de niet-belastbaarheid betreft, is er in principe niet echt een probleem, vermits de fiscus op dat vlak al langer die grens van € 50 van de Btw wil aanvaarden (Ci.RH.242/554.090, AOIF 28/2002, 16.12.2002) .

Wat de aftrekbaarheid betreft, is er echter wél een probleem, want op dat vlak geldt nog steeds de grens van € 35. Bovendien riskeert u bij een controle dat de volledige € 40 (en dus niet het verschil van € 5) uit de kosten gegooid wordt!

 

Conclusie: Tenzij er dit jaar (2018) op fiscaal vlak toch nog iets aangepast zou worden, ziet het ernaar uit dat u uw geschenken beter nog tot € 35 per persoon beperkt. 

 

Op welke manier kan u dit doen? We informeren u graag via 03/344.34.24 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

 

bron: Tips&AdviesPersoneel

Flashactie in de bouwsector!

 

In de week van 24 tot en met 30 september zullen de sociaal inspecteurs van de RVA op verschillende plaatsen in ons land voor het eerst een “flashcontrole Tijdelijke werkloosheid” in de bouwsector organiseren. Het doel van deze controles is om de betrokken partijen te informeren over de geldende sociale wetten. Wanneer er tijdens deze controles onregelmatigheden aan het licht zouden komen, zullen de sociaal inspecteurs de werkgevers en werknemers begeleiden naar een oplossing.  Ze zullen uitleggen welke verplichting niet correct is nageleefd, waar er in de toekomst moet op gelet worden of wijzen op wat anders en beter kan. 

Het feit dat de sociaal controleurs voornamelijk preventief en coachend zullen optreden, betekent natuurlijk niet dat ze geen rekening zullen houden met manifeste inbreuken of wederkerende overtredingen.  In dergelijke situaties zullen de sociaal controleurs ook tijdens deze flashactie zo nodig tot verbalisering overgaan. Een sociaal controleur heeft bij een controle altijd het recht om alle documenten op te vragen die hij noodzakelijk acht voor zijn onderzoek (artikel 28 en 29 van  het Sociaal Strafwetboek).

Werkgevers en werknemers die zich willen voorbereiden op de komst van een sociaal controleur vinden hieronder een checklist waarbij ze een “zelfcontrole” kunnen uitvoeren en nagaan of ze volledig in orde zijn met de regelgeving. De checklist bevat een overzicht van de punten waarop de sociaal controleurs van de RVA zullen controleren. 

Download de checklist hier!

 

 

 

Bron: Rva.be

 

Service, flexibiliteit en snel antwoord op vragen...

dáár gaat het om!

CONTACT

info@hr2day.be
03/344.34.24

ADRES

Oostmalsesteenweg 239
B2310 Rijkevorsel

INFO

BTW BE0675.423.173

HR2DAY COMM V

Disclaimer

Wij gebruiken cookies (en vergelijkbare technieken) om de website te analyseren en gebruiksvriendelijker te maken.

Ik ga akkoord  Privacy en cookiebeleid