De sociale inspectie flitst! 

Ben jij er klaar voor?

Begin 2020 kon u in diverse media lezen dat de inspectiediensten plannen om in bepaalde maanden in bepaalde (‘risico’-)sectoren zgn. flitscontroles te doen. Het gaat o.a. om de schoonmaaksector, de horeca, de transportsector, enz. Wat betekent dit voor wie tot deze sectoren behoort... en voor wie er niet toe behoort?

De geviseerde sectoren en maanden

U heeft er wellicht wel iets over gelezen en gehoord. In 2020 zullen de sociale inspectiediensten weer flitscontroles doen. Het gaat om controles die focussen op een specifieke sector en die vooraf aangekondigd worden.

De volgende sectoren werden meegedeeld:

  • schoonmaaksector: januari 2020;
  • elektrotechnische en bouwsector: maart 2020;
  • horeca: te bevestigen;
  • taxi- en vervoerssector: mei 2020;
  • land- en tuinbouwsector: juli 2020;
  • carwashsector: september 2020;
  • vleessector: november 2020.

 

"Als de moed je in de schoenen zakt,
ga dan eens op je kop staan."

- Loesje - 

Waarover gaat het precies?

Gecoördineerde controles. De flitscontroles gaan uit van een speciaal, overkoepelend orgaan, de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (afgekort SIOD), waarin alle sociale en arbeidsinspecties vertegenwoordigd zijn (zoals TSW, RSZ, RVA, RSVZ, RIZIV, enz.). Deze controles richten zich op sectoren waarin zware vormen van sociale fraude (zwartwerk, sociale dumping, enz.) veel zouden voorkomen, aldus de inspectiediensten. Sommige sectoren zijn zelf vragende partij voor deze controles.

In 2019 de eerste keer, nu opnieuw. De SIOD heeft ook in 2019 al dergelijke flitscontroles gedaan, grotendeels in dezelfde sectoren als nu. Toen werd er echter een specifieke datum per sector naar voren geschoven, terwijl men nu geen echte datum, maar enkel een maand aankondigt.
Behoort u bv. tot de bouwsector, dan kunt u zich gedurende de hele maand maart aan bezoek verwachten.. .

 

 

Kunt u zich erop voorbereiden?

Checklist raadplegen. Zo’n ‘inval’ van een tiental inspecteurs tegelijk kan zeker intimiderend zijn, dat spreekt voor zich. Daarom bereidt u zich er het best een beetje op voor en dat kunt u doen met de checklist van wat men u kan vragen om voor te leggen inzake documenten en contracten. De SIOD heeft immers voor elke sector een specifieke checklist ontworpen, die u terugvindt op https://www.siod.belgie.be : klik bovenaan op Checklists .

Let op!  Het feit dat men een checklist ter beschikking stelt waarop bepaalde documenten wel en andere niet staan, wil niet zeggen dat u deze laatste mag weigeren te geven als erom gevraagd wordt. In principe kan de inspectie zich immers alle ‘nuttige’ documenten laten voorleggen.

 

checklist

 

 

Bent u daarbuiten dan gerust?

Ook nog ‘gewone’ controles mogelijk. Het feit dat al deze inspectiediensten deelnemen aan gecoördineerde nationale acties, belet niet dat zij zelf ‘afzonderlijk’ nog zgn. eigen controles blijven doen. Zowel wie niet tot een van de genoemde sectoren behoort als wie daar wel toe behoort, heeft dus nog evenveel kans als vroeger om een ‘gewone’ controle te krijgen van bv. de RSZ of het TSW (Toezicht op de Sociale Wetten).

Let op!  De ‘gewone’ controles worden soms ook wel (per brief of e-mail) vooraf aangekondigd (als het om administratieve onderzoeken gaat, bv. bepaling van het bevoegd PC, nazicht van de loonvoorwaarden, enz.), maar dat is zeker niet altijd het geval... en al zeker niet als het om zwartwerk e.d. gaat.

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Tips&Advies

©HR2DAY 2021