Wat doe jij bij 'thuiswerkalarm' ?

Omdat de winterse weersomstandigheden enorme verkeersellende kunnen veroorzaken, heeft de overheid sinds maart 2018 het ˜thuiswerkalarm" geïnstalleerd. Het gaat in zodra het KMI code oranje of rood uitvaardigt.
Thuiswerken is dan aangewezen. Moet u dat dan toestaan?
En heeft u al aan een plan gedacht?
 

 

Occasioneel telewerk

De zgn. Wet Peeters voorziet sinds februari 2017 (art. 23-28 wet 05.03.2017, BS 15.03.2017) in de mogelijkheid om occasioneel te telewerken in bepaalde situaties van overmacht, zoals slechte weersomstandigheden, treinstaking, autopech of wegens persoonlijke redenen (een technicus die langskomt voor een reparatie, ...). Het komt erop neer dat een werknemer, als de situatie zich voordoet, 's morgens vraagt of hij die dag thuis kan werken.

 

Thuiswerkalarm

Code oranje of rood

Dit is een systeem dat minister Peeters in samenwerking met het KMI opgezet heeft, waarbij de avond voordien met de dag erna nog eens een update vroeg in de ochtend gewaarschuwd wordt dat het code oranje of rood zal zijn op de weg. Gaat het alarm af, dan is het de bedoeling dat men zo veel mogelijk van thuis uit werkt.


Mag uw collega dan zomaar thuisblijven?

Als het thuiswerkalarm afgaat, wil dat niet zeggen dat al uw collega's zomaar kunnen meedelen dat ze die dag van thuis uit zullen werken. Het thuiswerkalarm is nl. geen systeem of recht op zich; het kadert volledig binnen het systeem van occasioneel telewerk. Het is als het ware gewoon een wekker (signaal) die afgaat.


De werkgever beslist!

Binnen het kader van het occasioneel telewerk is het nog altijd de werkgever die het laatste woord heeft. Vraagt iemand 's morgens thuiswerk aan en wil de werkgever dat niet, dan stelt de wet echter ook dat u die weigering moet motiveren; bv. het kan niet voor de functie of, als dat wel het geval is, het kan niet vandaag wegens een vergadering, ziekte van een collega, enz.

Let op! Als u zonder reden een verzoek zou weigeren en de werknemer blijft toch thuis werken, doet hij strikt gezien niets verkeerds. U heeft dus wel het laatste woord, maar niet zonder meer...

Vooraf regelen

Modelafspraken

De wet laat toe dat u op ondernemingsniveau concrete afspraken maakt voor occasioneel telewerk. U moet dan minstens volgende elementen opnemen:

  • de functies en/of activiteiten binnen de onderneming die verenigbaar zijn met occasioneel telewerk;
  • de procedure om het occasioneel telewerk aan te vragen en toe te staan;
  • de eventuele terbeschikkingstelling door de werkgever van de voor occasioneel telewerk benodigde apparatuur en technische ondersteuning;
  • de eventuele bereikbaarheid van de werknemer tijdens het occasioneel telewerk;
  • de eventuele vergoeding door de werkgever van de kosten verbonden aan het occasioneel telewerk.

 

 

©HR2DAY 2021