Detacheren naar Nederland

Stel je je medewerkers tijdelijk tewerk in Nederland? Of heb je interesse om dit op termijn te doen? Vanaf 1 maart 2020 is er een wijziging in de bestaande procedure van detachering naar Nederland. Belgische werkgevers die hun medewerkers naar Nederland uitsturen voor een tijdelijke opdracht, zullen dit op voorhand moeten melden via de webapplicatie postedworkers.nl.

Wat is er veranderd?

Stuur je je medewerkers uit naar Nederland voor een tijdelijke opdracht? Dan kan je dit vanaf 10 februari 2020 via de website postedworkers.nl melden. Werkgevers uit de Europese Economische Ruimten (EER) of uit Zwitserland zijn immers binnenkort verplicht om online te melden wanneer ze medewerkers naar Nederland detacheren. De tijdelijke opdrachten die al gestart zijn vóór 1 maart 2020, hoeven niet meer geregistreerd te worden. Deze meldingsplicht komt trouwens bovenop de reeds bestaande aanvraag van een A1-verklaring bij de Belgische RSZ.
Uiteraard zijn er enkele uitzonderingen op de online meldingsplicht:
  • Het is niet nodig om een registratie te doen wanneer het verblijf in Nederland voor een congres of voor zakelijke besprekingen is.
  • Kleine ondernemingen kunnen - onder bepaalde voorwaarden - een jaarmelding vragen als zij op regelmatige basis in Nederland actief zijn.

Waarvoor dient die meldingsplicht?

De Nederlandse overheid heeft deze verplichting in het leven geroepen om na te kunnen gaan of gedetacheerde werknemers qua loon- & arbeidsvoorwaarden voldoen aan de minimale Nederlandse regulering.

Hoe doe je die melding?

De melding van een detachering naar Nederland moet elektronisch geregistreerd worden via postedworkers.nl door de Belgische werkgever. Tijdens deze registratie moeten allerhande gegevens gemeld worden. De gegevens hebben betrekking tot:
  • De identiteit van de melder;
  • De bedrijfsgegevens;
  • De gegevens van de klant of opdrachtgever (in Nederland);
  • Informatie over het project;
  • Identiteit van de werknemers die tijdelijk in Nederland komen werken;
  • De contactpersoon in Nederland.
Na de online melding moet de Nederlandse onderneming binnen de 5 werkdagen controleren of de melding correct is gebeurd. Indien de melding niet in orde is, moet de Nederlandse onderneming dit melden aan de Nederlandse overheid.

Gevolgen als je dit niet doet?

Als uit een controle blijkt dat de melding niet of onjuist verlopen is, dan kunnen zowel de werkgever als de klant of opdrachtgever beboet worden. Een boete kan tot € 12.000 of meer oplopen per overtreding. Houd dus rekening met deze nieuwe procedure, zo zal je onnodige kosten vermijden.

©HR2DAY 2021