April 2020

Tijdelijk voordelige overuren mogelijk in essentiële sectoren

Terwijl de restaurants en veel winkels gesloten zijn, hebben voedingswinkels, bakkerijen, slagerijen e.d. het juist extra druk. Voor hen is er van 1 april 2020 tot 30 juni 2020 tijdelijk een voordelig systeem van overuren. Hoe zit dat precies?

In de essentiële sectoren, zoals voedingswinkels, slagerijen en bakkers, zijn 100 overuren per werknemer van 1 april tot 30 juni 2020 extra goedkoop. De kost voor u als werkgever is immers beperkt tot het nettoloon dat de werknemer ontvangt. Laat uw werknemers wel schriftelijk bevestigen dat het gaat om vrijwillige uren.

Meer werk in plaats van minder werk?

 • Het zijn rare tijden. Terwijl de restaurants en veel winkels volledig stilliggen, is het in andere sectoren alle hens aan dek. Heeft u bv. een voedingswinkel, een bakkerswinkel of een slagerij, dan is de kans groot dat u handen tekort komt. Zeker als er ook werknemers ziek uitvallen.
 • Vrijwillig overuren laten presteren. Sinds enkele jaren kunt u, zoals u wellicht weet, 120 overuren vrijwillig laten presteren door uw werknemers.
 • Dat was al een voordelig systeem. Deze overuren geven alleen recht op een toeslag (van 50% in de week of 100% op zon- en feestdagen) en niet op inhaalrust. Bovendien is er ook geen wettelijk motief, met bijbehorende formaliteiten, nodig.
 • Let op! Per dag geldt per werknemer wel een maximum van 11 uur; per week is dat 50 uur.
 • Tip. Dat systeem was al voordelig, omdat u voor deze overuren een korting kreeg in de bedrijfsvoorheffing.
 • Een akkoord op papier nodig. , De werknemer moet er vooraf akkoord mee gaan om vrijwillig overuren te doen, dat is de enige formaliteit. Dat akkoord is zes maanden geldig, lees: dan kunt u hen de komende zes maanden overuren laten doen. Na afloop van die zes maanden laat u hen weer een overeenkomst tekenen.

Hoe zit dat van 1 april 2020 tot 30 juni 2020?

 • 100 extra uren. De 120 vrijwillige overuren worden van 1 april 2020 tot 30 juni 2020 opgetrokken naar 220 vrijwillige overuren. Er komt bovendien een specifieke regeling waardoor wellicht 120 van die overuren ook financieel extra voordelig zijn. U hoeft er bv. geen extra toeslag (van 50% of 100%) op te betalen. De overuren zijn bovendien vrij van RSZ en van bedrijfsvoorheffing.
 • Netto = bruto.Concreet betekent dit voor uw werknemers dat ze voor elk uur hun bruto-uurloon volledig netto uitbetaald krijgen. Voor hen is zo’n uur een pak voordeliger dan een gewoon uur. Zo kunt u hen mogelijk wél motiveren om wat extra uren te werken.
 • Zonder patronale RSZ., U als werkgever hoeft bovendien geen patronale bijdragen te betalen op deze overuren. Het bruto(uur)loon is dus ook meteen de loonkost. Zo’n uur zal ook u dus heel wat minder kosten dan een ‘normaal’ uur en al zeker dan een normaal overuur.
 • Ook voor deeltijdsen mogelijk? Inderdaad, ook voor hen zijn er voordelige overuren mogelijk (dus niet pro rata hun arbeidstijd).
 • Let op! Houd er wel rekening mee dat voor hen niet alle extra uren ook ‘overuren’ zijn. Werken ze op vaste uren, dan zijn de eerste 12 extra uren per maand meeruren en nog geen overuren. Voor deze uren moet u dan wel geen toeslag betalen, maar u betaalt ze als gewone uren. Het is dan tijdelijk ook voordeliger om een voltijdse extra uren te laten doen dan een deeltijdse.
 • Nog onder voorbehoud. , Op het moment dat dit advies geschreven wordt, moet hierover nog een besluit gepubliceerd worden. Zodra de regeling er is, zou die wel retroactief ingaan, waardoor u al gepresteerde overuren in april hierin kunt onderbrengen.
Bron: mijntipsenadvies.be

©HR2DAY 2021