28.04.2020

Download hier de generieke gids om COVID19 op het werk tegen te gaan!

Samen tegen COVID19, via de generieke gids.

Minister van Werk en Economie Nathalie Muylle heeft samen met de sociale partners gewerkt aan een praktische gids met algemene maatregelen die de bedrijven kunnen nemen om na weken van lockdown weer veilig te kunnen opstarten. Met het opstellen van de gids beoogt men een inspiratiebron te bieden aan ondernemingen bij het nemen van passende maatregelen bij de heropstart van de economische activiteiten.

Deze gids kan daarenboven een blijvende inspiratiebron zijn voor ondernemingen die tijdens de coronapandemie hun economische activiteit verderzetten.

De inhoud van deze gids kan op sectoraal niveau verder ingekleurd worden. Hierdoor kan er rekening gehouden wordt met de specifieke sectorale uitdagingen.

Deze praktische gids bevat onder meer aanbevelingen m.b.t.

  • De aankomst op het werk;
  • De organisatie van de kleedruimtes;
  • Sanitaire voorzieningen;
  • Rust- en lunchpauzes;
  • ... .
Wilt u graag weten wat de voorgestelde maatregelen zijn?
Kijk dan even via deze gids!

Coronavirus: preventiemaatregelen en arbeidsrechtelijke gevolgen

Welke preventiemaatregelen moet de werkgever nemen?

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wijst op een aantal preventieve maatregelen die op de werkvloer best worden genomen om de verspreiding van het coronavirus op de werkplek zo goed mogelijk tegen te gaan.

Het gaat onder meer om maatregelen die betrekking hebben op:

* het voorzien van propere en hygiënische werkplekken (zoals bureautafels, toetsenborden) door deze regelmatig te ontsmetten;
* het toepassen van een goede handhygiëne door werknemers door het voorzien van handontsmettingsmiddelen op zichtbare plaatsen;
*het voorzien van een goede respiratoire hygiëne op de werkplek door het gebruik van papieren zakdoekjes ingeval van hoesten en niezen;
*het informeren van werknemers dat ze zich met ziektesymptomen zoals hoest en/of koorts beter niet naar de werkplek begeven;
*het voorzien van thuiswerk;
*het voorzien van instructies ingeval iemand ziek wordt met een vermoeden van het hebben van het coronavirus: lees ook: Hoe ga ik als werkgever om met werknemers die corona- of griepsymptomen vertonen?

Een uitgebreide opsomming van de verschillende preventiemaatregelen op de werkvloer vindt u in dit advies van de WHO.

Deze checklist kan gebruikt worden:

©HR2DAY 2021