Vlaamse aanwervingsincentive nu voor
werkzoekenden tot en met 55 jaar!

19.05.2020
Sinds enige jaren voorziet Vlaanderen in de toekenning van een specifieke premie bij de aanwerving van bepaalde langdurig werkzoekenden.

De Vlaamse regering voorziet dat voor een aanwerving vanaf 1 januari 2020 een niet-werkende werkzoekende aanleiding geeft tot de Vlaamse aanwervingsincentive wanneer die op het ogenblik van zijn indiensttreding:

* gedurende minstens twee jaar als niet-werkende werkzoekende bij de VDAB is ingeschreven;
* op het einde van het kwartaal van de indiensttreding minstens 25 jaar en de leeftijd van 56 jaar nog niet bereikt heeft.

De premie dient u zelf aan te vragen bij het Departement Werk en Sociale Economie. Via de knop hieronder vindt u meer informatie terug.Deze aanvraag moet binnen de 3 maanden na de indiensttreding van de langdurig werkzoekende plaatsvinden. Voor de ondernemingen die een aanwerving gedaan hebben van een 55-jarige langdurig werkzoekende in de periode van 1 januari 2020 tot en met 30 mei 2020, kan de aanvraag uitzonderlijk tot 1 september 2020 ingediend worden.

©HR2DAY 2021