24.06.2020

Nieuw: fietsvergoeding in pc200
van €0,10 per km!

Nieuw: een specifieke fietsvergoeding

Vóór 1 juli 2020. Tot nog toe bestond er geen specifieke fietsvergoeding in PC 200. Als een bediende met de fiets naar het werk kwam, had hij weliswaar recht op een woon-werkvergoeding, maar het ging dan om dezelfde vergoeding als voor andere vormen van privévervoer, met name een maandforfait dat varieerde in functie van de enkele afstand (dus niet heen en terug) tussen woon- en werkplaats. Voor een afstand van 12 km enkel ging het bv. om € 31,5 per maand.

Vanaf 1 juli 2020. Begin 2020 werd er een nieuwe cao over de woon-werkvergoeding gesloten in PC 200 (cao van 16.01.2020) . Daarin werd onder meer de invoering van een specifieke fietsvergoeding voorzien vanaf 1 juli 2020. Het gaat om een vergoeding van € 0,10 per km waarbij u de afstand heen én terug moet vergoeden. Voor een bediende die op 12 km van het werk woont, gaat het voortaan dus om € 0,10 per km x 12 km x 2 x gemiddeld 20 werkdagen = € 48 per maand.

Is minder dan dat nog toegestaan?

Neen. De specifieke fietsvergoeding vormt vanaf 1 juli een minimum waar u niet meer onder mag gaan. Komt iemand die op 12 km woont, in juli met de fiets naar het werk, dan kunt u hem dus niet langer € 31,5 per maand betalen, maar moet u hem tegen € 0,10 per km vergoeden. 12 km enkel ging het bv. om € 31,5 per maand.

Wel beperking voor ‘lange afstanden’. De cao van 16 januari voorziet wel in een beperking qua bedrag: de maximale fietsvergoeding die u moet betalen, bedraagt nl. € 4 per dag. Dat bedrag komt dus overeen met een afstand van 20 km tussen de woon- en de werkplaats. Stel bv. dat een bediende op 25 km van het werk woont. Dan hoeft u dus geen € 0,10 x 25 km x 2 = € 5 per dag te betalen, maar mag u zich beperken tot € 4.

Slechts een deel van het traject. Wanneer een bediende eerst een deel van het woon-werktraject met de fiets doet en dan het openbaar vervoer neemt, spreekt het vanzelf dat de fietsvergoeding slechts voor het eerste deel van het traject geldt.

Geen uitsluiting van ‘hoge lonen’. Volgens de vervoers-cao is het nooit verplicht geweest (lees: het mocht wel, maar het moest niet) om de woon-werkverplaatsing met privévervoer te vergoeden, zodra een bediende een loon had dat een bepaald plafond overschreed (tegenwoordig € 27.750 bruto per jaar in 2020, wat overeenkomt met ± € 2.000 per maand). Deze uitzondering geldt echter niet voor de fietsvergoeding, aldus de cao van 16 januari. Die moet u dus wél betalen, ook al verdient de bediende meer dan dat bedrag.

Is meer dan dat nog toegestaan?

Ja. De nieuwe fietsvergoeding van PC 200 is lager dan de bij wet van belastingen en RSZ-bijdragen vrijgestelde fietsvergoeding. Die bedraagt anno 1 juli 2020 nl. € 0,24 per km. Het is absoluut niet verboden om uw bedienden die met de fiets komen dit bedrag i.p.v. € 0,10 te betalen. Dat kan voor hen én voor u nl. interessant zijn, aangezien hun nettobedrag hier 100% overeenkomt met uw kostprijs. Hanteert u al langer dit km-forfait, dan kunt u dat uiteraard blijven doen. Meer nog, het is in principe zelfs niet mogelijk om nu plots direct te zakken naar € 0,10. Die € 0,24 zou immers als een zgn. verworven recht beschouwd kunnen worden dat u dan eerst moet opzeggen met een opzegtermijn.

Bron: Mijn Tips & Advies

©HR2DAY 2021