Consumptiecheque.
Iets concreter.

DL 26.06.2020
UPDATE 22.07.2020

Om de koopkracht te verhogen, heeft de overheid een maatregel in het leven geroepen genaamd de 'consumptiecheque'.
Je kan de consumptiecheque vergelijken met de maaltijd- en ecocheques, al heeft deze cheque een breder gamma om
het budget uit te geven. Vandaag, 22.07.2020, is deze maatregel echter al iets concreter én verschenen in het Belgisch Staatsblad.


Op dit moment biedt enkel Edenred concreet deze cheques op papier aan. Monizze en Sodexo voeren echter ook al promotie dus zullen wellicht volgen.
Monizze zal wellicht wachten op het KB van de elektronische consumptiecheques gezien zij enkel digitale cheques leveren. Wordt vervolgd.
idee

Altijd voordelig?

Indien de voorwaarden gerespecteerd zijn, zijn ze:

• niet onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen
• vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing voor de werknemer;
• Volledig aftrekbaar als beroepskost voor de werkgever.

Wat zijn die voorwaarden?

Consumptiecheque wordt niet als loon beschouwd, op voorwaarden dat volgende cumulatieve voorwaarden voldaan zijn:

• De toekenning moet vervat zijn in een CAO (sector of onderneming), of bij gebrek via een individuele overeenkomst;

• Het totale bedrag van de consumptiecheques bedraagt max. € 300/werknemer;

• De werkgever beslist zelf de berekeningsregels (o.a. pro rata op basis van arbeidsduur, in-en uitdiensttreding en schorsingen).

• De hoogste nominale waarde van de consumptiecheque bedraagt maximum € 10/per consumptiecheque (dus max. 30 cheques);

• De consumptiecheque wordt op naam van de werknemer afgeleverd (dus moet vermeld worden op de individuele rekening van de werknemer);

• De consumptiecheque is geldig tot 7 juni 2021. De consumptiecheque vermeldt ook de datum waarop hij werd uitgereikt en ze mogen toegekend worden tot en met 31 december 2020. De consumptiecheque vermeldt tevens dat hij slechts mag besteed worden:
--> in de inrichtingen die ressorteren onder de horecasector of
--> in de inrichtingen die behoren tot de culturele sector die zijn erkend, goedgekeurd of gesubsidieerd door de bevoegde overheid of
--> in de sportverenigingen voor wie een federatie, erkend of gesubsidieerd door de gemeenschappen, bestaat of behoren tot een van de nationale federaties.

Dit lijstje zal hoogstwaarschijnlijk aangevuld worden met de kleinhandelszaken die verplicht langer dan één maand gesloten zijn geweest en die, in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de consument in de vestigingseenheid, goederen of diensten aanbieden aan de consument en voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 15/1, § 1, van het Wetboek van vennootschappen.


Let op: De consumptiecheques kunnen geheel noch gedeeltelijk voor geld omgeruild worden en zal niet in aanmerking worden genomen voor de berekening van de maximale marge voor de loonkostenontwikkeling.


Verder zijn volgende gegevens nog van belang:

- Op heden voorziet men enkel in de toekenning van consumptiecheques onder een papieren vorm. Deze kan onder meer uitgegeven worden door een erkende uitgever maar ook door een individuele werkgever, lokaal bestuur en een andere onderneming. Op 16 juli 2020 werd een wetsvoorstel goedgekeurd dat voorziet in een elektronische toekenning;

-De consumptiecheque zal niet in aanmerking worden genomen voor de berekening van de maximale marge voor de loonkostenontwikkeling.

- Referteperiode wordt niet voorzien (tenzij een sector hierop zou inspelen bij het afsluiten van een sector-cao);

- Gelijkstellingen naar gewerkte dagen e.d. wordt niet voorzien (tenzij een sector hierop zou inspelen bij het afsluiten van een sector-cao);

- Naar analogie met de maaltijdcheques kunnen deze ook voor bedrijfsleiders aangekocht/toegepast worden.
geld

©HR2DAY 2021