Tijdelijke werkloosheid bij sluiting school of crèche

 —  Desiree Lagerburg
Werknemers kunnen in principe vanaf 01.10.2020 een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wanneer hun kind in quarantaine moet omdat hun school, crèche of zorginstelling sluit wegens corona.

Moet een kind preventief in quarantaine omdat de school of crèche (gedeeltelijk) wordt gesloten door corona, dan konden de ouders tot en met 30 september gebruik maken van het ouderschapsverlof. Voor de periode vanaf 1 oktober 2020 bestond er echter nog geen oplossing. De Kamer heeft daarom op 7 oktober een wetsvoorstel goedgekeurd waardoor ouders in deze situatie beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid (het zogenaamde ‘quarantaineverlof’). Hierdoor heeft de betrokken ouder recht op 70% van het loon, de dagvergoeding en een eventuele vergoeding van de werkgever.

De maatregel geldt voor kinderen tot 18 jaar. Voor kinderen met een handicap ligt de leeftijdsgrens op 21 jaar. Bedoeling is dat het systeem ingaat vanaf 01.10.2020 en van toepassing blijft tot en met 31.12.2020. Indien nodig kan de maatregel na 31 december verlengd worden. De RVA bereidt momenteel de nodige documenten voor.

Bron: Wetsvoorstel tot het openstellen van tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor werknemers in geval van sluiting van de school, opvang of centrum voor opvang voor personen met een handicap van hun kind.

©HR2DAY 2021