• Home
  • Nieuws
  • Tijdelijke werkloosheid VS. resterende vakantiedagen

Opgelet

Tijdelijke werkloosheid
VS. resterende vakantiedagen

 Desiree Lagerburg
Ook in het laatste kwartaal zullen veel werkgevers de vereenvoudigde maatregelen gaan toepassen en hun werknemers op corona-werkloosheid plaatsen.
Doordat velen in sluiting zaten vanaf het voorjaar, zullen dan ook veel werknemers nog resterende vakantiedagen hebben.

En laat dat net een aandachtspuntje zijn!

Even eerst de algemene regels.

We krijgen elk jaar de vraag van werkgevers of ze enkele vakantiedagen mogen overdragen naar volgend jaar. En hoewel dat vaak intern 'gewoon gedaan' wordt, is dit wettelijk niet zo geregeld.
In principe mag de werknemer zijn vakantiedagen niet overdragen naar het volgende kalenderjaar en moet hij ze opnemen in het jaar volgend op het jaar dat hij ze opgebouwd heeft.

Let wel: je kan de werknemer niet verplichten die dagen op te nemen: vakantie is een recht, geen plicht! Wanneer de werknemer ze niet allemaal opneemt, zijn zij ze kwijt.


Wat jij als werkgever daaraan moet doen?

Wel, jij als werkgever moet wel de werknemer erop aanmanen dat hij (of zij) nog resterende vakantiedagen heeft. Wij raden onze KMO'ers aan om in september even te kijken naar de resterende dagen en de werknemers erop aan te manen dat die voor een bepaalde datum ingepland moeten worden.


Heeft dit voor- of nadelen dat de werknemer ze niet meer opneemt?

In andere jaren zouden ze zeggen dat dat beperkte gevolgen heeft voor de werknemer. De bediende verliest de doorbetaling van de dagen vakantie die hij niet opneemt (enkel vakantiegeld), de arbeiders hebben de vakantiegelden reeds betaald gekregen in mei. Het is wel zo dat er (door het niet opnemen van vakantiedagen) in principe te veel uren per jaar gepresteerd worden waardoor je een eventuele discussie zou kunnen krijgen inzake overloon. (maar in de praktijk hebben wij dit nog nooit ondervonden)

Wat met de werkloosheid?

De werkloosheidsreglementering voorziet enkel uitkeringen op de dagen dat de werknemer geen loon krijgt.
Voor bedienden zal dat zijn van de werkgever.
Voor arbeiders werd het loon voor de vakantiedagen al betaald door de RJV of de vakantiekas.

Daarbij gaat de RVA er van uit dat alle werknemers waarvoor tijdelijke werkloosheid wordt aangevraagd hun 20 (of minder, naargelang de prestaties vorig jaar) vakantiedagen hebben opgenomen in 2020. Is dat niet het geval, dan zijn ze verplicht de onterecht betaalde werkloosheidsuitkeringen terug te vorderen van de werknemer.

Wat met de ADV-dagen?

Deze regels gelden ook voor de ADV-dagen! Deze dagen of uren moeten ook opgenomen worden voor het jaareinde en voor die dagen kan je geen corona-werkloosheid aanvragen.

Dus wat nu nog in 2020?

Je plant best (in onderling overleg!) de overige vakantiedagen in.

Ben je werkgever van arbeiders? Dan heeft het inzetten van vakantiedagen geen invloed op jouw loonkost. Wél op het inkomen van de arbeider, die heeft voor die dagen al vakantiegeld gekregen in mei en krijgt daar nu geen werkloosheidsuitkeringen voor.

Ben je werkgever van bedienden? Daar voel je het wel in de loonkost. De dagen vakantie worden immers door jou als werkgever doorbetaald. Nu, het geeft geen verschil ten opzichte van andere jaren gezien de bediende altijd zijn vakantiedagen doorbetaald krijgt vanuit jou als werkgever. (enkel vakantiegeld)

09.11.2020

Wat zit er in de pijplijn voor 2021?

We voelden het al 'aan ons water'... maar men wil de dagen tijdelijke werkloosheid omwille van corona van 2020 gelijkstellen voor de vakantierechten (en wellicht ook -geld) van 2021.

Dat wil zeggen dat je voor die dagen in 2020 geen loon hebt betaald maar er wel vakantiegeld op zal betalen in 2021.

Let wel: hierover zullen nog meer richtlijnen e.d. volgen na publicatie. Uiteraard houden we jou op de hoogte.

Uiteraard zal u reeds één en ander vanuit de pers vernomen hebben, maar als voornaamste bron weerhouden wij het persbericht van premier Alexander De Croo dat u via de knop hieronder kan terugvinden.

©HR2DAY 2021