Telewerk: structureel of occasioneel?

 |  Desiree Lagerburg

Sinds de lockdown in maart is telewerk de norm waar het kan om het coronavirus te bestrijden. Maar is dat dan nog occasioneel telewerk of is dat ondertussen wel structureel? En.. ben je verplicht om een kostenvergoeding te betalen?

structureel Telewerk

Er is sprake van telewerk wanneer iemand buiten de bedrijfslocatie werkt en daarbij gebruikmaakt van de moderne technologie, zoals een computerverbinding. Een occasionele telewerker werkt af en toe thuis, bv. in geval van overmacht of om persoonlijke redenen.

Een structurele telewerker werkt regelmatig thuis. Hij maakt daarover met zijn werkgever dan afspraken die schriftelijk vastgelegd moeten worden en waarin een aantal verplichte vermeldingen opgenomen moeten zijn, dit wordt geregeld door een nationale cao nr. 85.

In geval van structureel telewerk moet de werkgever de internet- en communicatiekosten voor het telewerk vergoeden en de kosten voor de installatie, de werking, het onderhoud en de afschrijving van IT-apparatuur. De wet legt dus enkel vast welke kosten er vergoed moeten worden. Hoe dat gebeurt, bv. hoe hoog de vergoeding moet zijn, ligt niet vast maar moet wel in het contract staan.

En wat dan met thuiswerk in coronatijden?

De FOD WASO heeft het standpunt ingenomen dat de regels van occasioneel telewerk gelden indien het telewerk ingevoerd wordt wegens corona. In dat geval hoeven er geen afspraken op papier te staan, maar doet u dat toch (wat zeker aan te raden is om betwistingen nadien te voorkomen), dan gelden de verplichte vermeldingen voor structureel telewerk niet .

Maar let op! Indien uw werknemers vóór de coronacrisis reeds op regelmatige basis thuiswerkten en dat tijdens de coronacrisis verderzetten of vermeerderen, dan blijft het dus wel om structureel telewerk gaan. Ook indien u telewerk na de coronacrisis verderzet, zal het vanaf dan om structureel telewerk gaan.

Bij occasioneel telewerk mag de werkgever een onkostenvergoeding toekennen, maar hij is daartoe niet verplicht en er moet ook geen schriftelijk akkoord gesloten worden. Kosten eigen aan de werkgever kunnen, mits bepaalde voorwaarden vervuld zijn, vrij van RSZ en bedrijfsvoorheffing – netto dus – terugbetaald worden. De RSZ en de fiscus hebben verduidelijkt dat er aan elke werknemer die tijdens de coronacrisis regelmatig (minstens vijf dagen per maand) thuiswerkt, een forfait van maximaal € 129,48 netto per maand toegekend kan worden voor de bureaukosten thuis. Dit kan (voor de RSZ) nog stijgen tot maximaal € 169,48 als de werknemer zijn eigen pc en internet thuis gebruikt, of € 149,48 indien slechts één van beide.

Indien er overgestapt wordt naar structureel telewerk, kan de RSZ-vrije onkostenvergoeding nog hoger zijn en oplopen tot 10% van het brutoloon dat betrekking heeft op telewerk.


Neem gerust contact met ons op als u modellen nodig heeft om de formaliteiten in orde te maken, onze dossierbeheerders staan u graag bij.
bron: Tips & Advies

©HR2DAY 2021