Vaccinatie tijdens de werkuren?

 |  Desiree Lagerburg

De vaccinatiecampagne is alvast gestart maar wanneer vinden de vaccinaties precies plaats? Kunnen jouw werknemers gevaccineerd worden tijdens de werkuren en onder welke voorwaarden kan dat?
De huidige wetgeving is duidelijk maar er ligt ook een nieuw wetsvoorstel over de vaccinatiestrategie klaar. Ik leg je graag beide situaties uit.

Huidige regelgeving

Toegestane afwezigheid maar niet betaald

Volgens de huidige wetgeving is een werknemer die een medische raadpleging wilt inplannen, verplicht om de afspraak buiten de werkuren te plannen. Als het echter onmogelijk blijkt om de medische raadpleging in te plannen buiten de werkuren, moet de werknemer een attest van de geneesheer kunnen voorleggen, waarin staat vermeld dat de raadpleging niet mogelijk was buiten de normale werktijden. Denk hier bijvoorbeeld aan de ziekenhuisraadplegingen voor een zwangere werknemer.

Op basis van dit attest heeft jouw werknemer het recht om afwezig te zijn voor het medisch onderzoek maar in principe zal hij geen bezoldiging ontvangen voor deze uren. Het betreft dus een gewettigde maar onbetaalde afwezigheid. Je kan echter afspreken met jouw werknemer om de verloren uren “in te halen” op een ander moment van de dag.
Opgelet, dit is de standaard regelgeving en is niet van toepassing op de prenatale raadplegingen.

Bijgevolg zou een werknemer die zich moet laten vaccineren tijdens de normale werktijden, gewettigd doch onbezoldigd afwezig zijn.

Vaccinatie op de werkvloer

Bepaalde werknemers kunnen vaccinaties op de werkplaats organiseren onder begeleiding van de arbeidsgeneesheer. In dat geval zal de tijd die wordt uitgetrokken voor de vaccinatie worden beschouwd als bezoldigde arbeidstijd en zal de vaccinatie ook moeten gebeuren tijdens de normale werktijden.

Wetsvoorstel vaccinatiestrategie


De regering heeft een nieuw wetsvoorstel uitgewerkt in het kader van de vaccinatiestrategie in de strijd tegen COVID-19.

In dit wetsvoorstel staat dat werknemers een halve dag klein verlet toegekend krijgen als ze zich laten vaccineren tegen het coronavirus.

Klein verlet is een gewettigde afwezigheid onder bepaalde omstandigheden (zoals een huwelijk, geboorte, begrafenis...) waarvoor de werkgever de normale bezoldiging moet uitkeren aan de werknemer. Aangezien het huidige vaccin twee keer toegediend moet worden, zou de werknemer uiteindelijk recht hebben op twee halve dagen klein verlet betaald door de werkgever.

De regering onderzoekt ook andere pistes, zoals vaccinatie van werknemers op de werkplaats met de ondersteuning van de arbeidsgeneesheer, vaccinaties buiten de normale werktijden ...

Momenteel moeten we wachten op een definitief besluit.
Bron: trefzeker

©HR2DAY 2021