Nieuw vanaf 01/04/2021

Registratieplicht bij
niet-telewerk

By Desiree Lagerburg
Vanaf 1 april 2021 heeft de overheid aan de norm 'telewerk' nu ook een registratieverplichting toegevoegd. Hoe het werkt en wat je moet doen, kan je hieronder terugvinden.
 |  Coronamaatregelen

Het telethuiswerk is verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

Indien telethuiswerk niet kan worden toegepast, nemen de ondernemingen, verenigingen en diensten de nodige maatregelen om de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon en het verplicht dragen van het masker.

Ze zijn verplicht de personeelsleden die niet kunnen telethuiswerken een attest of elk ander bewijsstuk te bezorgen dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt. De sociale inspectiediensten zijn bevoegd voor het toezicht van het naleven van de verplichtingen inzake het telethuiswerk. Het niet naleven van deze verplichting kan gesanctioneerd worden met ofwel een strafrechtelijke boete ofwel een administratieve geldboete.


Wie doet de aangifte?
- Elke werkgever behalve de gesloten sectoren


Waar doe je de aangifte?
- op de website van social security, via de knop onderaan


Wanneer doe je die aangifte?
- Op de eerste werkdag van de maand en wordt uiterlijk ingediend op de zesde kalenderdag van de maand.
Voor de maand april is dit dus uiterlijk 6 april.


Hoe doe je die aangifte?
1. Vul het aantal vestigingseenheden in
2. Vul het aantal werkzame personeelsleden in
3. Vul het # personeelsleden in met een niet-telewerkbare functie
4. Vul jouw contactgegevens in
5. Kijk na en bevestig.

Desiree Lagerburg

Met ons kantoor willen we inzetten om service, dienstverlening en de helpende HR-hand door de KMO te ondersteunen naar een duurzaam personeelsbeleid.

Volg me via onderstaande kanalen om bij te blijven:

©HR2DAY 2021