De functie van uw werknemer zomaar veranderen?

 

De functie-inhoud van een werknemer wordt doorgaans als een essentieel element van de arbeidsovereenkomst beschouwd. Daardoor kunt u niet eenzijdig en zomaar de functie éénzijzig wijzigen.
Is uw werknemer er echter wel mee akkoord, laat dan even een addendum aan de arbeidsovereenkomst maken waarmee deze wijziging wel kan doorgaan.


Wat als u wél eenzijdig wijzigt?

Als u toch eenzijdig een wijziging maakt aan een van de essentiële onderdelen van de arbeidsovereenkomst, kan de werknemer van mening zijn dat het gaat om contractbreuk.
De werknemer kan zich aldus verzetten tegen deze verandering, niet meer komt werken en hij van u als werkgever een verbrekingsvergoeding vragen.

Let wel, die verbrekingsvergoeding wordt enkel toegepast als de eenzijdige wijziging in de functie door u als werkgever wordt opgelegd en zeker is.

In de praktijk

In de praktijk gebeurd het dat er geen duidelijke taakomschrijving vermeld is in de arbeidsovereenkomst en dat u de taken mag aanpassen naar gelang de 'noodzakelijkheden van de dienst'.
Dat is doorgaans een eenvoudige aanpassing van de functie of een (kleine) bijkomende taak. Het is niet altijd makkelijk te bepalen wat het verschil is tussen wat een éénzijdige wijziging is en wat een kleine aanpassing is. 

Ons advies

Laat ongeacht welke aard in de verandering van de arbeidsovereenkomst (functie, precieze taken, uurrooster, verantwoordelijkheden,...) steeds een bijlage aan de arbeidsovereenkomst (addendum) opmaken dat telkens door zowel u als werkgever als door de werknemer ondertekend wordt voor akkoord. Hiermee kan u achteraf steeds eventuele misverstanden vermijden.

 

Update 01.2020

  • Aangemaakt op .

©HR2DAY 2021