Studentenarbeid en deeltijds studeren

 Vanaf 1 juli 2017 is het mogelijk om studenten die in een opleidingssysteem zitten zoals alternerend leren, daarnaast ook als student 475 uren te laten werken. Deze nieuwe regeling is van toepassing op alle jongeren die een systeem van alternerend leren volgen, zowel minderjarigen als meerderjarigen.
Let op: studenten die enkel avondonderwijs volgen, of deeltijds studeren met een beperkt leerplan (bijvoorbeeld een student die nog slechts enkele vakken volgt op de hogeschool/universiteit), vallen niet onder deze nieuwe regeling.

Voorwaarde is wel dat de studentenjob wordt uitgeoefend op een dag wanneer zij geen onderwijs of opleiding moeten volgen en niet aanwezig moeten zijn op de werkplek. De student mag geen studentenjob doen bij de werkgever waar hij de opleiding volgt én mag niet genieten van een werkloosheidsuitkering of inschakelingsuitkering.

De student mag aldus 475 uren werken per kalenderjaar en dit aan het verlaagde rsz-percentage, de zogenaamde solidariteitsbijdrage.

 

Is de student dan nog ten laste van de ouders? De eerste 2.660€ (van de studentenjob en/of opleiding) die de student verdient, worden niet meegeteld voor de bestaansmiddelen. Naast deze 2.660€, worden volgende grensbedragen in achting genomen om al dan niet ten laste te blijven:

De ouders zijn wettelijk samenwonend/gehuwd

3.200€

De ouder is alleenstaande

4.620€

 Let wel; de student kan ook nog 20% aan beroepskosten inbrengen waardoor hij zijn netto-bestaansmiddelen nog iets kan verlagen. Twijfelt u? Wij rekenen het graag voor u uit.

 

Moet de student dan zelf belastingen betalen? Hier zijn de inkomstengrenzen van de belastingen van toepassing. De student heeft recht op een belastingvrije som. Dit is een deel van het inkomen dat niet wordt belast. Deze belastingvrije som bedraagt 7.270€ voor het inkomstenjaar 2017. Als het belastbaar netto-inkomen de belastingvrije som niet overschrijdt, is de student geen belastingen verschuldigd.

 

De regeling betreffende de kinderbijslag werd niet gewijzigd: tot 31 augustus het jaar waarin de student 18jaar wordt, heeft hij een onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag.
Vanaf het jaar waarin men 18 wordt in het afhankelijk van het volgen van voltijds onderwijs of deeltijds onderwijs:

Student die voltijds onderwijs volgt

Leerling die deeltijds onderwijs volgt en studentenarbeid combineert

Kwartaal 1, 2 en 4: de student mag maar maximum 240 uren per kwartaal werken

Kwartaal 3: de student mag onbeperkt werken
Schoolverlater? Dan geldt voor kwartaal 3 ook de urengrens van 240.

Inkomensgrens per maand van 541,09€. Alle inkomens van die worden samengeteld.

Sanctie indien overschrijding van 240 urengrens: verlies van kinderbijslag voor het gehele kwartaal

Sanctie indien overschrijding van de 541,09€ inkomensgrens: verlies van kinderbijslag voor die maand

 

Bron: Easypay, www.krispeeters.be

  • Aangemaakt op .

©HR2DAY 2021