Een student vast aanwerven?

Werkgevers stellen ons wel vaker de vraag of ze die jobstudent waar ze erg tevreden over zijn ook ná de zomervakantie kunnen aanwerven met een gewone arbeidsovereenkomst   als arbeider of bediende.

Indien een jongere zijn studies beëindigd heeft op bijvoorbeeld 30 juni, kan hij in de daaropvolgende zomermaanden nog zonder problemen als jobstudent worden tewerkgesteld    
en genieten van het voordelig RSZ-regime. De RSZ aanvaardt immers dat men nog tot 30 september van dat jaar tegen verminderde sociale bijdragen kan werken.

Wens je als werkgever deze student in september of in het najaar aan te werven met een gewone arbeidsovereenkomst als arbeider of bediende, dan vormt ook deze
aanwerving in principe geen probleem.
De voordelige RSZ-bijdragen die de werkgever en de student genoten, komen niet in gevaar.

  

 

Maar let op! Er moet wel een duidelijk onderscheid kunnen worden gemaakt tussen de twee functies, enerzijds de functie waarin de jongere als student werd aangeworven en    anderzijds de functie waarin de jongere als arbeider of bediende in vast dienstverband wordt aangeworven. De voorbije of huidige tewerkstelling als student mag geen verdoken proefperiode zijn voor de latere arbeidsovereenkomst als arbeider of bediende!

Bestaat er een duidelijk onderscheid tussen de functies waarvoor de jongere werd aangeworven met een studentenovereenkomst en de uit te voeren activiteiten waarvoor hij        
wordt  aangeworven met een gewone arbeidsovereenkomst, dan blijven voor de tewerkstelling als student de verminderde bijdragen RSZ van toepassing.

Kan er daarentegen geen onderscheid worden gemaakt tussen beide activiteiten, dan zullen voor de volledige tewerkstelling (zowel tewerkstelling als student als tewerkstelling als arbeider of bediende) de gewone RSZ-bijdragen verschuldigd zijn.

 

 

 

Revieuw 26.08.2019
Bron: Easypay

  • Aangemaakt op .

©HR2DAY 2021