Flitscontroles aangekondigd in groene sectoren

Op donderdag 14 september 2017 zullen de sociale inspectiediensten nationale flitscontroles houden in de groene sectoren (land- en tuinbouwsector). Deze sectoren hebben immers te kampen met diverse fraudefenomenen: illegale tewerkstelling, schijnstatuten, valse detacheringen, onwettige terbeschikkingstelling, …

Deze actie is gericht op wie de sociale reglementering overtreedt en op zwartwerkers.

De Staatssecretaris voor de bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer wil een mentaliteitswijziging bewerkstelligen en de sociale wetgeving doen naleven. Deze controles passen in het 'actieplan voor de strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping’.

Deze 'blitzactie' mag ons niet doen vergeten dat we de sociale wetgeving iedere dag van het jaar moeten naleven. Onaangekondigde controles moeten helpen dit te verwezenlijken, zeker in de groene sectoren die een prioritair doel zijn in de strijd tegen de sociale fraude.

 

Bron: Partena / Actieplan tegen sociale fraude 

  • Aangemaakt op .

©HR2DAY 2021