RSZ van het 4de kwartaal één maand uitstellen?

Voor wie gratis uitstel?

De RSZ aanvaardt een gratis (= zonder opslagen en interesten) uitstel van betaling voor zgn. goede betalers. De facto betekent dit: zij die de laatste twee kwartalen zowel het saldo als de voorschotten tijdig betaalden én geen lopende schuld bij de RSZ hebben.

Hoeveel uitstel?

Het gaat om een uitstel van één maand voor elke betaling.
Toegepast op het eerste voorschot van het vierde kwartaal betekent dit bv. dat u mag betalen tegen 05.12.2017 i.p.v. tegen 05.11.2017.

Hoe aanvragen?

Vraag het uitstel aan via aangetekende brief (RSZ, Inningsdienst, Victor Hortaplein 11, 1060 Brussel).
In de brief kunt u ook het best kort uw verzoek om uitstel motiveren, bv. cashproblemen door een zware investering of door een faling van een belangrijke klant.

Wanneer aanvragen?

Zorg ervoor dat uw verzoek binnen is bij de RSZ tegen half oktober.
Het duurt nl. wel even voor men antwoordt en vermits de vervaldatum van het eerste voorschot 05.11 is, is het nu het moment!
Uitstellen zonder goedkeuring is nl. niet aan te raden.

 

Bron: Indicator

  • Aangemaakt op .

©HR2DAY 2021