Proactieve controles van de arbeidsinspectie

De arbeidsinspectie (Toezicht Welzijn op het Werk) plant zowel regionaal als nationaal proactieve campagnes om het welzijn en de veiligheid in bepaalde sectoren op te volgen.
Nationaal gaat de aandacht in 2018 onder meer naar uitzend- en grensarbeiders.


Geplande regionale inspectiecampagnes

De regionale directies Toezicht Welzijn op het Werk hebben in 2018 verhoogde aandacht voor:

-       West-Vlaanderen: veiligheid op festivals en in professionele sportclubs
-       Oost-Vlaanderen: gebruik van gevaarlijke gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw
-       Antwerpen: veiligheid op vlak van bouwcoördinatie bij bouwpromotoren
-       Limburg en Vlaams-Brabant: veiligheid van het interne transport bij productiebedrijven
-       Brussel: psychosociale risico's van callcenters
-       Henegouwen: gebruik van onderhoudsproducten in de voedingssector
-       Namen, Luxemburg en Waals-Brabant: veiligheid van de arbeidsmiddelen bij de groendiensten
-       Luik: algemene controles bij verhuisondernemingen


Nationale campagnes

Er werd in oktober een informatie- en handhavingscampagne gelanceerd om de veiligheid en gezondheid op het werk van uitzendkrachten en grensarbeiders te bevorderen. De campagne 'Veilig en gezond werk voor tijdelijke werknemers' loopt nog tot mei 2019. De aanleiding is de enorme toename van het aantal uitzendkrachten in Europa. Uit studies blijkt dat deze groep vaker te maken krijgt met ongevallen op het werk dan andere werknemers. Naast de verhoogde inspecties worden ook informatie- en bewustmakingsactiviteiten georganiseerd.

Behalve deze nationale actie lopen in 2018 nog twee andere campagnes. Contructiv plant een tweede handhavingsluik over vallen van hoogte in de bouwsector en de FOD Economie neemt de liftensector onder de loep.

De sector responsabiliseren

De inspecties gebeuren volgens een vast stramien. Bij elk bezoek gaan de inspecteurs na op welke manier de werkgever zijn verplichtingen op gebied van welzijn op het werk nakomt. Vervolgens overlopen ze de aanpak in elk domein van de welzijnswet en gaan ze dieper in op het thema dat in de campagne in kwestie centraal staat.
Als ze tekortkomingen of inbreuken vaststellen, zullen de inspecteurs actie ondernemen. Dit kan gaan van een mondeling of schriftelijk advies, tot een waarschuwing. Worden er ernstige tekortkomingen vastgesteld, dan kan dat zelfs leiden tot het stopzetten van de activiteit.

 

Bron: IDEWE VZW

  • Aangemaakt op .

©HR2DAY 2021