Tweede fase taxshift geeft (iets) hoger nettoloon voor de werknemers!

Begin dit jaar ging de tweede fase van de taxshift in. 
(Van een ‘taxshift’ of belastingverschuiving is sprake als je een nieuwe belasting invoert of een bestaande verhoogt om een andere belasting te verminderen of te schrappen.)

De resultaten daarvan ziet iedereen deze maand al op zijn of haar loonbriefje. De laagste inkomens krijgen er het meeste nettoloon bij. Dat komt bovenop de netto loonstijging waar de eerste fase van de taxshift begin 2016 al voor zorgde.  Als de belastinghervorming begin 2019 volledig is doorgevoerd, betekent dat een totale stijging van het nettoloon sinds 2014 die kan oplopen tot 146 euro per maand.

De Vlamingen met de laagste lonen zullen op hun loonbrief van januari zo’n 32 euro extra zien verschijnen. Voor de gemiddelde lonen bedraagt de stijging 28 euro. De grootste verdieners gaan er 23 euro per maand op vooruit. Begin 2019 zal er nog meer goed nieuws volgen voor de werkende Vlaming. “De taxshift zorgt dus niet alleen voor meer jobs en bijkomende slagkracht voor de Vlaamse bedrijven”, zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt, die de fiscale hervorming doordrukte. “Ook de nettolonen en de koopkracht plukken er de vruchten van.”

De tweede fase van de taxshift schrapt de belastingschaal van 30 procent en zorgt ervoor dat belastingplichtigen minder snel in de schaal van 45 procent vallen.
Ook worden de belastingvrije som en het forfait op de beroepskosten opgetrokken.
Dit gaat gepaard met een verlaging van de personenbelasting.

Netto loonstijging per maand In 2018 In 2019
Minimumloon (1.500 euro) + 32 euro + 31 euro
Gemiddeld loon (3.300 euro) + 28 euro + 23 euro
Hoog loon (5.500 euro) + 23 euro + 30 euro

 

Totale impact taxshift op maandelijks nettoloon 2018 (vgl. met 2014) 2019 (vgl. met 2014)
Minimumloon (1.500 euro) + 115 euro + 146 euro
Gemiddeld loon (3.300 euro) + 79 euro + 102 euro
Hoog loon (5.500 euro) + 44 euro + 74 euro

 

 

Bron: www.n-va.be

  • Aangemaakt op .

©HR2DAY 2021