Aangetekende e-mail een ontslagmogelijkheid?

Recent werd via diverse persberichten aangekondigd dat aangetekende brieven nu ook rechtsgeldig elektronisch kunnen worden verstuurd.

Wettelijk gezien bestond hiertoe reeds de mogelijkheid sinds 2016, doch bleef het enige tijd wachten op de eerste officiële aanbieders op de markt. Recentelijk kondigde de FOD Economie dan ook de eerste gekwalificeerde vertrouwensdienstverlener aan. (Platform www.aangetekende.email)

Deze vernieuwing kan ook een impact hebben op uw personeelsbeleid. Vanaf heden kan een aangetekende e-mail dus eventueel dienen voor het aankondigen van een ontslag of voor de uitwisseling van te ondertekenen documenten voor uw werknemers.

Ook uw werknemers kunnen hier bovendien eventueel gebruik van maken langs hun kant.

Indien u binnen het bedrijf overweegt om toepassing te maken van deze goedkopere oplossing, wordt aangeraden om ook uw arbeidsreglement of uw te hanteren modelbrieven te actualiseren. In die zin is uw personeel optimaal geïnformeerd omtrent deze nieuwe manier van werken binnen het bedrijf.

Let wel ! Zowel de verzender als ontvanger dienen geregistreerde gebruikers te zijn op het platform. 

 

 

 

Bron: Easypay / Wet van 21 juli 2016 en koninklijk besluit van 14 september 2016, Belgisch Staatsblad van 28 september 2016

  • Aangemaakt op .

©HR2DAY 2021