GRIEP OP DE WERKVLOER!

Geschreven door Desiree Lagerburg op 14 maart 2018 / Update 30 september 2019


De griepepidemie gaat goed rond.

Sommigen hebben het reeds te pakken, anderen hebben het al gehad.

Maar wat kunnen we doen om het te voorkomen op de werkvloer en wat als het toch zover is? 

HOE KAN MEN DE BESMETTING VAN WERKNEMERS ZO GOED ALS MOGELIJK VOORKOMEN?

→ GRIEPVACCIN

Het voorzien van een griepvaccin heeft voordelen maar is echter niet verplicht.
Maar pas op! Een griepvaccin heeft tijd nodig om het immuunsysteem van de werknemer aan te sterken.
De eerste dagen zal de werknemer dan ook niet volledig beschermd zijn tegen het virus.

→ THUISWERK AANMOEDIGEN IN TIJDEN VAN GRIEP

Aangezien de griep erg besmettelijk is, kan het virus snel en gemakkelijk zijn ronde doen tussen uw werknemers. Een manier om de besmetting tussen werknemers te voorkomen, is uw werknemers aanmoedigen om van thuis uit te werken via telewerk. Uiteraard kan dit enkel in die gevallen waarin telewerk praktisch mogelijk is (afhankelijk van de functie van de werknemer) en enkel met uw uitdrukkelijke toestemming. U kan uw werknemers echter niet verplichten om van thuis te werken indien dit normaal niet zo voorzien is.

 

 

 

 

WAT ALS DE GRIEP EEN WERKNEMER VELT?

→ WERKNEMER WORDT ZIEK OP HET WERK

Een werknemer is normaal komen werken, maar in de loop van de dag ziek geworden. De arbeidsovereenkomst wordt op dat ogenblik geschorst, maar de werknemer heeft wel recht op zijn normaal loon voor die dag. Dat noemen we het gewaarborgd dagloon.
 

→ WERKNEMER BLIJFT (‘S ANDERENDAAGS) ZIEK THUIS

Wanneer de werknemer geveld wordt door de griep en niet kan komen werken, is er eveneens sprake van een schorsing van de arbeidsovereenkomst. De periode van gewaarborgd loon begint dan te lopen. In de bovenvermelde situatie waarin de werknemer normaal is komen werken, maar in de loop van de dag ziek wordt, begint de periode van gewaarborgd loon, slechts te lopen vanaf de dag nadien.

Het gewaarborgd loon verschilt tussen een arbeider en een bediende. De bediende heeft in principe steeds recht op 30 dagen gewaarborgd loon aan 100% ten laste van zijn werkgever, ongeacht zijn anciënniteit in de onderneming. Een arbeider heeft daarentegen slechts degressief recht op gewaarborgd loon ten laste van zijn werkgever. Wanneer de arbeider bovendien nog geen maand anciënniteit heeft in de onderneming, heeft hij geen recht op gewaarborgd loon.

→ WAT ZIJN DE VERPLICHTINGEN VAN DE ZIEKE WERKNEMER?

De wet legt aan een zieke werknemer 3 verplichtingen op:

  • de werkgever onmiddellijk verwittigen;
  • een medisch getuigschrift overmakenaan de werkgever indien dit vereist is;
  • zich aan de eventuele controle door een controlearts onderwerpen.

 

 

Bron: Securex

 

©HR2DAY 2021