Budgetteer nu al uw extra rekening van de RSZ in juni

Elk jaar voert men een herberekening uit van de RSZ-bijdragen van het jaar voordien, opdat kleine bedrijven zouden ‘terugkrijgen’. Dit wordt niet door de staat bekostigd, maar wél door een zgn. compenserende bijdrage betaald door ‘grote werkgevers’. Dit zo genaamd 'herverdeling sociale lasten'.

Te betalen door ‘grote werkgevers’; we bedoelen hiermee de bedrijven die meer dan € 26.028,82 aan bijdragen voor een of meer kwartalen (tijdens het afgelopen jaar) betaalden.
Het gaat m.a.w. om wie toen meer dan pakweg 15 à 20 werknemers in dienst had.

De compenserende bijdrage bedraagt 1,55% van het deel van de bijdragen dat de grens van € 26.028,82 per kwartaal overschrijdt.
Voor een bedrijf met 30 werknemers spreken we bv. over ± € 5.000 op jaarbasis. De wet voorziet ook in een maximum: € 204.847 in 2018.

 U ontvangt het zgn. debetbericht voor deze bijdrage in juni en het bedrag ervan is verschuldigd tegen 30 juni. Dit betekent dat het gestort moet worden tegen 31 juli. Niet vergeten te budgetteren voor die maand dus. Vergelijk bv. met vorig jaar! Zoals dat voor alle bijdragen kan, kunt u ook hiervoor als zgn. goede betaler uitstel van betaling vragen. Stel dan half april deze vraag (aan de Inningsdienst van de RSZ).

De 'kleine bedrijven' of bedrijven met minder dan 15 werknemer, zullen via dit bericht een bedrag in hun voordeel  hebben, dat mogen ze dan in mindering brengen van hun eerstvolgende rekening of te betalen voorschot aan de RSZ.

Voeg dit bericht ook steeds toe in uw boekhouding!

 

 

Bron: tips&AdviesPersoneel

  • Aangemaakt op .

©HR2DAY 2021