Wijziging in de opzegginstermijnen

Vanaf 01.05.2018 gelden kortere opzeggingstermijnen bij werknemers met minder dan 6 maanden anciënniteit. Het is de bedoeling om de opzeggingstermijnen op een meer geleidelijke manier te laten stijgen. Concreet gaat het om volgende wijziging:

  • 0 tot 3 maanden anciënniteit: opzegtermijn van 1 week   ( voorheen 2 weken)
  • 3 tot 4 maanden anciënniteit: opzegtermijn van 3 weken ( voorheen 4 weken)
  • 4 tot 5 maanden anciënniteit: opzegtermijn van 4 weken ( voorheen 4 weken)
  • 5 tot 6 maanden anciënniteit: opzegtermijn van 5 weken ( voorheen 4 weken)

 
Deze termijnen gelden voor opzeggingen betekend vanaf 1 mei 2018 en zijn enkel van toepassing in geval van ontslag door de werkgever. Bij ontslag door de werknemer verandert er dus niets.

 Wanneer de opzeggingstermijnen expliciet opgenomen zijn in het arbeidsreglement en er niet op algemene wijze verwezen wordt naar de wettelijke en reglementaire bepalingen, moet het arbeidsreglement aangepast worden. De procedure tot wijziging dient niet gevolgd te worden.

 

 

Bron: Salar vzw

  • Aangemaakt op .

©HR2DAY 2021