Nieuwe jobstudenten op de werkvloer. Hoe pakken we dit aan?

 

Zorg voor een warm en veilig onthaal van uw jobstudenten

Straks ruilen opnieuw heel wat studenten de schoolbanken tijdelijk voor de arbeidsvloer. De jobstudenten zijn, behalve een welgekomen versterking voor een arbeidsorganisatie, ook jong en onervaren. Dat brengt voor u als werkgever extra verantwoordelijkheden en bijkomende verplichtingen met zich mee.

Risicoanalyse

Als werkgever bent u verplicht een specifieke risicoanalyse uit te voeren. Die moet gericht zijn op de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de jongere en rekening houden met hun mogelijkheden, zwakheden, kwetsbaarheid en gebrek aan ervaring.

Onthaal en begeleiding

Laat een jobstudent niet aan zijn lot over. Duid een leidinggevende aan die instaat voor een gepast onthaal en zorg voor een degelijke begeleiding door een ervaren peter of meter. Spreek een formele procedure af met uw interne preventiedienst, en indien van toepassing, met het uitzendbureau.

Het onthaal organiseert u best voor de jobstudenten aan de slag gaan en vanzelfsprekend niet tijdens hun blok- of examenperiode.

Check
  • Stel een onthaalbrochure samen die niet noodzakelijk dezelfde informatie bevat die u aan nieuwe voltijdse werknemers overhandigt.
  • Maak jobstudenten duidelijk dat ze 'nee' kunnen zeggen tegen taken waarbij ze zich onveilig voelen.
  • Ga na of de taken die u hen wil laten uitvoeren niet verboden zijn voor jobstudenten. (Meer info vindt u via deze link op de Site Fod Waso )
  • Leer ze alert zijn voor onveilige situaties, specifiek aan hun werkpost.
  • Maak hen duidelijk dat ze eventuele verwondingen - hoe klein ook - onmiddellijk moeten melden. Een jobstudent heeft steeds het recht op een spontane consultatie bij de arbeidsarts.
  • Zorg voor aangepaste werkkledij en individuele beschermingsmiddelen.
Gezondheidstoezicht

Een voorafgaande gezondheidsbeoordeling is verplicht:

  • voor minderjarigen (< 18 jaar)
  • als de jobstudent nachtwerk verricht
  • als uit de risicoanalyse blijkt dat de jongere een specifiek risico loopt

 

Sociaal-juridisch

Niet vergeten om tijdig uw dimona te laten doen én een (studenten-) te laten maken.

Wij helpen u hier graag bij verder.

 

Bron: Idewe VZW
Bijgewerkt 29.09.2019

  • Aangemaakt op .

©HR2DAY 2021