Ouderschapsverlof 1/10e: stand van zaken

 

We hebben er al veel over gehoord in de media en het wetsvoorstel van 2014 tot invoering van het 1/10de ouderschapsverlof is goedgekeurd op 04/07/2018 in de kamer van Volksvertegenwoordigers.
Het wetsvoorstel wil ouders de mogelijkheid geven om hun ouderschapsverlof (naast de huidige regelingen) ook in 1/10de op te nemen.

Concreet geeft dat de mogelijkheid om een halve dag per week op te nemen of één dag per twee weken.

De Nationale Arbeidsraad gaf eerder ook al positief advies, het ziet er dus naar uit dat dit in de nabije toekomst mogelijk wordt.


Deze vorm van tijdskrediet is voor de werknemer soepeler om het ouderschapsverlof op te nemen bij bijvoorbeeld co-ouderschap of enkel woensdagnamiddag.
In uw personeelszaken heeft dit ook een beperkte inpakt; voorheen waren uw werknemers een volledige dag per week niet, wat zich via deze mogelijkheid kan beperken tot een halve dag per week.

We moeten wel bemerken dat hierdoor waarschijnlijk de periode van opname wel langer zal zijn.
Hierdoor is uw werknemer bijvoorbeeld ook langer beschermd is voor ontslag.

Voor de werkgever kan dat ook een keerzijde van de medaille zijn.

Let wel; deze regeling is nog niet gepubliceerd in het Staatsblad waardoor het nog niet van kracht is.
Bij wijzigingen houden wij u verder op de hoogte.

 

  • Aangemaakt op .

©HR2DAY 2021