Landingsbanen: wijziging vanaf 2019

 

Naar aanleiding van het nieuwe zomerakkoord ('De Arbeidsdeal') is er onder andere een wijziging goedgekeurd voor het tijdskrediet Landingsbanen.

 

* Wat is tijdskrediet Landingsbanen?

Het is een vorm van loopbaanonderbreking, enkel van toepassing voor werknemers uit de privésector en biedt de mogelijkheid om over meer vrije tijd te beschikken voor familiale verplichtingen of om persoonlijke projecten te verwezelijken.

De specifieke regeling landingsbanen is voor de oudere werknemers die vanaf een bepaald moment in hun loopbaan tot hun pensioenleeftijd de arbeidsprestaties kunnen verminderen.

Uiteraard moet men wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Meer info over de voorwaarden, reglementering en aanvragen kunt u vinden via deze link naar de site van de RVA: Info over Tijdskrediet Landingsbanen (RVA).

 

* Wat verandert er vanaf 2019?

Deze vorm van tijdskrediet kan nu aangevraagd worden om in te gaan vanaf 55 jaar.
Vanaf 2019 wordt de leeftijd algemeen verhoogd naar 60 jaar.

Er zijn ook uitzonderingen op deze leeftijdsregel, deze gaan we nu niet toelichten maar kunt u ook vinden via de link hierboven.

 

* Is dit ook voor u als kleine KMO van toepassing?

Er wordt een onderscheid gemaakt vanaf meer dan 10 werknemers.

➡ bij hoogstens 10 werknemers

↪ hier is deze vorm van tijdskrediet geen recht en is een akkoord van de werkgever vereist;

↪ u kan als werkgever in andere woorden het tijdskrediet weigeren, ook al voldoet de werknemer aan alle voorwaarden

 

➡ bij meer dan 10 werknemers

↪ indien de werknemer voldoet aan de voorwaarden is het aanvragen wel een recht;

↪ hier moet u gaan kijken of de werknemer ouder of jonger is dan 55 wanneer het tijdskrediet zou starten.
    Wanneer de werknemer jonger is dan 55 jaar moet hij/zij

- een zwaar (knelpunt-)beroep uitoefenen bij halftijds tijdskrediet; 

- een zwaar beroep uitoefenen OF in totaal 28 jaar beroepsloopbaan hebben als loontrekkende 

↪ men moet ook nog rekening houden met het quotum! 

 

Ongeacht bovenstaande voorwaarden moet de werknemer nog steeds minstens 25 jaar beroepsloopbaan hebben als loontrekkende, minstens 24 maanden in dienst zijn op het moment van de schriftelijke aanvraag (eventueel in onderling akkoord met de werkgever verkort) én er is een tewerkstellings(breuk)voorwaarde.


Een aanvraag landingsbanen moet telkens op maat bekeken en onderzocht worden van de werknemer.
De werknemer kan hiervoor zelf al een groot deel aan voorbereiding doen; hij/zij kan zijn/haar loopbaanverleden al nakijken of hij/zij in aanmerking zou komen.

 

* Let op; ontslagbescherming!

Die bescherming gaat in op de dag van het akkoord of, indien men gebruik maakt van een recht op tijdskrediet, op de dag van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever.
Zij eindigt 3 maanden na de einddatum van het tijdskrediet.

Deze bescherming is evenwel niet van toepassing wanneer u de werknemer ontslaat omwille van voldoende of dringende reden.
Wanneer de werknemer dusdanig in de fout gaat dat een verdere samenwerking onmogelijk is of wanneer de oorzaak (toonbaar) géén verband heeft met het tijdskrediet, kan u de werknemer ontslaan.
Ontslaan omwille van conventioneel brugpensioen wordt ook als voldoende reden beschouwd.


Toch ontslaan zonder voldoende reden? Dat is een dure zaak!
U moet de werknemer dan een forfaitaire vergoeding betalen van 6 maanden loon bovenop de verbrekingsvergoeding.


Wil uw werknemer deze vorm van tijdskrediet aanvragen en u geraakt er niet uit?
We helpen u hier uiteraard graag bij.

 

 

 

 

 

Let wel; deze wijziging (verhogen van de leeftijd) is nog niet gepubliceerd in het Staatsblad.

 

 

  • Aangemaakt op .

©HR2DAY 2021