Tijdskrediet met motief: wijziging vanaf 01.01.2019

 

Het gaat hier over het tijdskrediet met motief, dat aangevraagd kan worden om een erkende opleiding te volgen.

 

* Komt élke opleiding in aanmerking?

Neen, de opleiding moet voldoen aan volgende voorwaarden:

➡ de opleiding moet erkend zijn door de Gemeenschappen of door de sector
    van minstens 360 uren of 27 studiepunten per jaar
     OF 120 uren of 9 studiepunten per schooltrimester
     OF een ononderbroken periode van 3 maanden

➡ onderwijs volgen dat verstrekt wordt in een Centrum voor basiseducatie of een opleiding gericht op het behalen van een diploma of getuigschrift van het secundair onderwijs waarbij de grens wordt vastgesteld
    op 300 uren per jaar
    OF 100 uren per schooltrimester
    OF per ononderbroken periode van 3 maanden.

 

*Is dit voor élke werknemer?

➡ anciënniteitsvoorwaarde
↪ minstens 2 jaar verbonden zijn met een arbeidsovereenkomst bij de werkgever waar de werknemer de aanvraag wil doen;
   (er zijn uitzonderingen, bekijkt u best verder op de website van RVA)

➡ tewerkstellingsvoorwaarde
↪ in geval van halftijds tijdskrediet moet hij minstens 3/4-tijds gewerkt hebben.
↪ in geval van 1/5-tijds tijdskrediet moet hij voltijds gewerkt hebben.


➡ specifieke voorwaarden
↪ Sectorale of ondernemingsCAO
↪ Niet te combineren met een zelfstandige activiteit of die van loontrekkende

 

Wat is er nieuw vanaf 2019?

De huidige regeling voorziet dat je maximaal 36 maanden kan aanvragen.
Vanaf 2019 kan men een aanvraag voor deze vorm van tijdskrediet doen voor 48 maanden.

 

Wist je dat?

De werknemer kan voor een bepaalde periode hier ook een aanmoedingspremie voor aanvragen.
Dit is gemakkelijk online na te kijken en ineens aan te vragen.
Waar? ➡ Lees het op de site van Werk.be ! 

 

 

Meer info?
We verwijzen u graag door naar de site van de RVA via Infobrochure Tijdskrediet met Motief.

Heeft u hulp nodig bij de opmaak van de aanvraag?
We helpen u graag verder.

 

 

 

Bron: RVA

  • Aangemaakt op .

©HR2DAY 2021