Geen medisch attest meer nodig!

 

Personen die rechtstreeks in contact komen met levensmiddelen hebben niet langer een medisch attest nodig.
Begin juli werd die verplichting in een KB opgeheven. Eerder had het Wetenschappelijk Comité van het FAVV en de Hoge Gezondheidsraad te kennen gegeven dat een 3-jaarlijks attest niet zinvol is.


Een medisch onderzoek is per definitie een momentopname. Een medisch attest op basis van dergelijk onderzoek kan geen uitspraak doen over de afwezigheid van infectieuze kiemen over een periode van 3 jaar. De experten oordeelden bovendien dat personen die drager zijn van ziekmakende kiemen, maar die niet de symptomen van de ziekte vertonen niet altijd opgemerkt worden bij medisch onderzoek, omdat het doorgaans niet gepaard gaat met microbiologische analyses.

De experten van het FAVV en de Hoge Gezondheidsraad adviseerden dan ook om de verplichting af te schaffen.
Dat gebeurde uiteindelijk via het recent gepubliceerde KB van 3 juli 2018 dat op 1 augustus in het Staatsblad verscheen.


De belangrijkste maatregelen om overdracht van infecties via voeding te beperken zijn:

  • het toepassen van goede hygiënepraktijken
  • vaccinatie tegen hepatitis A (niet-verplicht vaccin op kosten van de werkgever)
  • regelmatig herhalen van gerichte opleiding

Medewerkers die onverpakte voedingswaren hanteren en ook blootgesteld worden aan gezondheidsrisico's (zoals bijvoorbeeld: biologisch risico, werken in koude, werken in warmte, dermatosen, ...) zijn wel nog steeds onderworpen aan een periodiek gezondheidstoezicht. 

 

 

 

Bron: Idewe vzw

  • Aangemaakt op .

©HR2DAY 2021