Uw werknemer is kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen? Oppassen bij ontslag!

Op zondag 14 oktober 2018 zijn het weer gemeenteraadsverkiezingen. Half september moeten de kandidatenlijsten ingediend zijn. 

De kans bestaat dat er wel een werknemer bij zal zijn. Zo’n kandidatuur kan ‘zware gevolgen’ hebben op arbeidsrechtelijk vlak.

Beschermd tegen ontslag

De werknemer die zich kandidaat stelt voor een politiek mandaat in de gemeente of de provincie, is beschermd tegen ontslag.
Dit houdt in dat u hem niet mag ontslaan wegens redenen die te maken hebben met de kandidatuur. Doet u dat wel, dan kan u dat een (bijkomende) beschermingsvergoeding van zes maanden loon kosten.

Vanaf wanneer? 

De Wet op het politiek verlof stelt dat de werknemer zijn werkgever per aangetekend schrijven over zijn kandidatuur moet inlichten binnen de zes maanden vóór de verkiezing én dat de bescherming aanvangt op de dag van deze kennisgeving. Het valt echter niet uit te sluiten dat een rechter ook oordeelt dat de werknemer beschermd is, als u op een andere manier op de hoogte zou zijn van de kandidatuur. 

Wat houdt het in? 

Bent u ervan op de hoogte dat een werknemer opkomt op een lijst, houd er dan rekening mee dat u voorzichtig moet zijn als u hem/haar wilt ontslaan. Zorg ervoor dat u over (bij voorkeur schriftelijke) elementen beschikt die duidelijk een andere reden dan de kandidatuur hard kunnen maken. Het is dus niet zo dat er een totaalverbod op ontslag zou zijn, waardoor men zich plots alles zou kunnen permitteren...

Tot wanneer? 

Het einde van de ontslagbescherming hangt af van het feit of de werknemer verkozen zal worden of niet; in het laatste geval duurt de bescherming, lees: de omkering van de bewijslast, tot drie maanden na de verkiezingen. Wanneer de werknemer wél verkozen wordt, zal de bescherming pas zes maanden na het einde van het uitgeoefende mandaat eindigen.

 

Bron: Tips&Advies

  • Aangemaakt op .

©HR2DAY 2021