Nationale stakingsdag: wat houdt het in?

Woensdag 13.02.2019 is er een nationale stakingsdag aangekondigd.... maar waarover gaat die en wat kan dat voor gevolgen hebben voor uw personeel?
Mogen ze mee staken? Wat als ze dat doen?


Waarover gaat het?

De stakingsactie staat in het teken van de verbetering van de lonen, de sociale uitkeringen en eindeloopbaanmaatregelen, combinatiemogelijkheden voor werk en privé en woon-werkverplaatsingen.

Doordat de vakbonden die dag beschouwen als stakingsdag wordt er aan de werknemers die deelnemen een stakingsvergoeding betaald die vanwege hun deelname inkomensverlies lijden. 

 

Mijn werknemer staakt mee. Wat nu?

Hier wordt onderscheid gemaakt of uw bedrijf een vakbondsafvaardiging heeft of niet.
Wanneer u geen vakbondsafvaardiging heeft, moet de werknemer enkel de aanvraag doen en te kennen geven dat hij zal staken.

  • In ondernemingen met een vakbondsafvaardiging
    In de ondernemingen die over een vakbondsafvaardiging beschikken, regelt deze afvaardiging de deelname van de werknemers aan de geplande acties van de vakbondsfederaties. De bepalingen waarin de sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten op dat vlak voorziet, moeten nageleefd worden.
  • In ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging
    In ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging moet de werknemer die afwezig wil blijven om aan een collectieve actie deel te nemen, zelf het initiatief nemen en zijn werkgever verwittigen.

 

Wat als mijn werknemer niet op tijd komt door de acties en wel wil werken?

Wanneer uw werknemer te laat op het werk komt door de staking, heeft hij slechts recht op het gewaarborgd dagloon als het gaat om een 'onvoorziene gebeurtenis' die op weg naar het werk en zich buiten de wil van de werknemer voordoet.
Aangezien deze stakingsdag ruim op voorhand aangekondigd is, kan men hier niet spreken van een 'onvoorziene gebeurtenis' waardoor de werknemer meestal geen recht heeft op het gewaarborgd loon bij het te laat komen naar het werk.

Zij die aldus helemaal niet komen opdagen, leveren geen prestaties die dag en zullen hierdoor helemaal geen recht hebben op gewaarborgd dagloon. U kan altijd nog toestemming geven om een dag vakantie of inhaalrust op te nemen. (misschien is thuiswerk een optie?)

Opmerking: Voor stakingen die erkend worden door het Beheerscomité van de RVA is er voor de werkwilligen eventueel wel een recht op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen van de RVA. De betrokken werknemers mogen echter niet behoren tot de arbeidseenheid waarin zich stakende werknemers bevinden en ze mogen geen belang hebben bij de inwilliging van de eisen van de stakers.

 

Is staken een basisrecht van de werknemer?

In België zijn er geen wettelijke bepalingen die het begrip staking definiëren. Toch zijn er voldoende aanwijzingen die aantonen dat het "stakingsrecht" opgenomen is in ons positief recht. Zo is er de bekrachtiging van het Europees Sociaal Handvest waarin het recht om te staken als sociaal grondrecht werd opgenomen. Daarnaast wordt het recht om geen arbeid te verrichten wegens staking ook erkend door het Hof van Cassatie.

 

 

 

  • Aangemaakt op .

©HR2DAY 2021