Top! Vanaf nu 180 overuren.. hoe werkt dat?

 

In het Belgisch Staatsblad van 5 april 2019 is de wet met betrekking tot de fiscale bepalingen van de jobsdeal verschenen.
Hierin staat de verhoging van het aantal overuren met fiscaal gunstregime opgenomen.

Nu, dat die grens opgetrokken is naar 180 wil daarom geen vrijgeleide geven naar het presteren van overuren, de algemene regelgeving blijft hier nog steeds van toepassing.
In principe geldt er nog steeds een verbod op overuren en zijn deze enkel mogelijk in bepaalde situaties. Doordat men evengoed wel weet dat overuren nu eenmaal gedaan worden - zeker in een tijd van arbeidsschaarste - is het alleen maar beter voor de overheid dat de werkgevers deze overuren aangeven.

Voordat er overuren gepresteerd zouden kunnen worden, moet de werkgever eerst nagaan of het überhaupt arbeidsrechtelijk mogelijk is én hij moet de bestaande regelgeving en grenzen ter zake blijven respecteren.

Voorbeeld: in de bouwsector blijft de bestaande procedure gelden om het 130 urencontingent i.k.v. KB nr. 213 op te trekken naar 180 uren.  De tijdelijke versoepeling van het fiscaal gunstregime wijzigt niets aan deze procedure.  Ook in de horecasector bestaat er reeds een verhoging van dit contingent naar 360 uren. De wet wijzigt dus enkel het standaardplafond.

 

Over welke grens gaat het juist?

Voor alle overuren die de daggrens en/of de weekgrens overschrijden, moet overloon betaald worden.

Dat overloon is 50% of 100%, afhankelijk van welke dag er overuren gepresteerd worden.
(De telling voor overuren is in veel gevallen heel eenvoudig, doch zijn er genoeg uitzonderingen waardoor overloon evt. niet van toepassing zou kunnen zijn. Vraag zeker even na bij uw dossierbeheerder)

Sinds 1/7/2005 is er een fiscaal gunstregime in het leven geroepen. Dit houdt in dat wanneer de werkgever overuren met toeslag uitbetaalt (en dus aangeeft via de lonen), is er een belastingvermindering is voor de werknemer en een gedeeltelijke vrijstelling tot doorstorting voor de werkgever.

Belastingvoordeel werknemer:

  • 66,81 % van het loon dat diende als berekeningsgrondslag voor de uitbetaling van de overuren waarvoor een toeslag van 20 % verschuldigd is;
  • 57,75 % van het loon dat gediend heeft als berekeningsgrondslag voor de uitbetaling van de overuren waarvoor een toeslag van 50 % of 100 % verschuldigd is.

Gedeeltelijke vrijstelling tot doorstorting werkgever:

  • 32,19 % van het loon dat gediend heeft als berekeningsgrondslag voor de uitbetaling van de overuren waarvoor een toeslag van 20 % verschuldigd is;
  • 41,25 % van het loon dat gediend heeft als berekeningsgrondslag voor de uitbetaling van de overuren waarvoor een toeslag van 50 % of 100 % verschuldigd is.

Mijn werknemer wil niet dat er overuren aangegeven worden.

Dat is heel jammer en vaak een verkeerd begrepen situatie.
De werknemer is bezorgd dat hij hierdoor meer belastingen zal moeten betalen, wat niet het geval is.

Belastingen betalen we allemaal. Dit wordt berekend met percentages in schijven op het jaarloon.... en, hoe hoger het jaarloon, hoe meer belastingen men nu eenmaal betaalt.
Overuren aangegeven door de werkgever, geeft voor de werknemer ook een voordeel; het brutoloon van deze overuren telt immers ook mee voor de mutualiteit, pensioen, uitkering bij een arbeidsongeval,...
Alleen staat de werknemer vaak dáár niet bij stil.

Heb je hier vragen rond? Krijg je dit intern niet uitgelegd?
Laat ons het voor u aan uw team uitleggen en u bent zo vertrokken.

Wist je dat de combinatie met de kleine of grote flexibiliteit ook mogelijkheden geeft zonder de loonkost ineens op te drijven? Ook daar vertellen we u graag meer over.

  

Dus... ik geef vandaag nog bijkomende uren aan voor 2018?

Neen, absoluut niet.

De verhoging van dit plafond is immers ook een tijdelijke verhoging ingaand op 01/01/2019 tot - voorlopig - 31/12/2020.
Ten laatste voor eind juni 2020 zal er geëvalueerd worden of deze maatregel stand zou moeten houden of niet.

 

 

Vragen? We helpen u graag verder via

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

03/344.34.24 

 

 

 

Bron: Wet van 23 maart 2019 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 voor wat betreft de fiscale bepalingen van de jobsdeal (1), B.S. 5 april 2019 / Group S / FOD WASO

  • Aangemaakt op .

©HR2DAY 2021