Werken op 26 mei. Dan maar niet stemmen?

 

In België is er opkomstplicht voor alle Belgen en voor de niet-Belgen die zich ingeschreven hebben om deel te nemen aan de verkiezingen, vanaf de leeftijd van 18 jaar. Dit wil zeggen dat u verplicht bent deel te nemen wanneer er verkiezingen worden georganiseerd.

Wat als u niet kan gaan stemmen?

De deelname aan de stemming is verplicht.

U moet dus een volmacht geven om in uw naam een stem uit te brengen wanneer u zelf niet kan gaan stemmen.

Procedure

U kan niet gaan stemmen en wil een volmacht geven

In onderstaande tabel vindt u in welke gevallen u volmacht kan geven en welke documenten u moet voorleggen.

Reden Vereiste documenten
U bent ziek of om medische redenen niet in staat om te stemmen of er naartoe gebracht te worden Volmachtformulier + medisch attest
 Studie Volmachtformulier + attest van de onderwijsinstelling
 U verblijft in het buitenland om beroepsredenen Volmachtformulier + attest van de werkgever
 U verblijft in België maar moet werken op de dag van de verkiezingen Volmachtformulier + attest van de werkgever
 U verblijft in het buitenland om privé (toeristische) redenen

Volmachtformulier + bijlage (ondertekend door burgermeester). Breng altijd het bewijs mee, waaruit blijkt dat u op het moment van de verkiezingen in het buitenland verblijft.

Als u geen bewijs van uw verblijf in het buitenland kan voorleggen kan u een verklaring op erewoord ondertekenen zodat u alsnog met een volmacht kan laten stemmen.

 U (of een gezinslid waarmee u samenwoont) is schipper, marktkramer of kermisreiziger Volmachtformulier + attest van de burgemeester (attest van uitoefening van het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger)
 U verblijft in een strafinrichting als gevolg van een rechterlijke maatregel Volmachtformulier + attest van de directie van de strafinrichting
 Uw geloofsovertuiging staat niet toe om te stemmen

Volmachtformulier+ attest van de religieuze instelling

OPGELET: Gebruik altijd het officiële volmachtformulier met een bijgevoegd attest

Aan wie kan u een volmacht geven?

U kan een volmacht geven aan een andere kiezer. De persoon die de volmacht krijgt, moet niet in dezelfde gemeente als de volmachtgever wonen, hij/zij moet wel gaan stemmen in de gemeente waar u staat ingeschreven.


Ieder kiezer mag maximum 1 volmacht hebben.

Een Belg kan een volmacht geven aan een Belg, een niet-Belg kan een volmacht geven aan een niet-Belg of aan een Belg.


Wat moet u dan als volmachthouder?

Als iemand u volmacht gaf om in zijn/haar plaats te gaan stemmen, is het aan te raden eerst voor uzelf te stemmen en u vervolgens aanmelden in het stembureau waar de volmachtgever had moeten gaan stemmen met volgende zaken:

  • uw eigen identiteitskaart
  • uw eigen oproepingsbrief
  • de oproepingsbrief van de volmachtgever
  • het volmachtformulier + bijgevoegd attest

Na de stemming wordt op de oproepingsbrief van de volmachthouder de stempel "heeft bij volmacht gestemd" aangebracht.

Liever geen volmacht geven?

Als u zich op de dag van de verkiezingen onmogelijk kan aanmelden op het stembureau en u wil geen volmacht geven, dan kan u een bewijs van verhindering binnenbrengen op de dienst burgerzaken of dit op de verkiezingsdag laten bezorgen aan de voorzitter van het stembureau. De vrederechter oordeelt over de aanvaardbaarheid van de voorgelegde stukken.

 

Reden Vereiste documenten
U bent ziek of om medische redenen niet in staat om te stemmen of er naartoe gebracht te worden Oproepingsbrief + medisch attest
 Studie Oproepingsbrief + attest van de onderwijsinstelling
 U verblijft in het buitenland om beroepsredenen Oproepingsbrief + attest van de werkgever
 U verblijft in België maar moet werken op de dag van de verkiezingen Oproepingsbrief + attest van de werkgever
 U verblijft in het buitenland om privé (toeristische) redenen

Oproepingsbrief + bewijs van verblijf in het buitenland

 U (of een gezinslid waarmee u samenwoont) is schipper, marktkramer of kermisreiziger Oproepingsbrief + attest van uitoefening van het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger
 U verblijft in een strafinrichting als gevolg van een rechterlijke maatregel Oproepingsbrief + attest van de directie van de strafinrichting
 Uw geloofsovertuiging staat niet toe om te stemmen Oproepingsbrief + attest van de religieuze instelling

OPGELET: Wacht op uw oproepingsbrief alvorens uw afwezigheid te melden op de dienst burgerzaken.

 

Meer info en documenten kunt u vinden via deze link: Site FGOV

 

 

  • Aangemaakt op .

©HR2DAY 2021