Het is heet! Welke maatregelen neem jij?

In de zomer kunnen hoge temperaturen verhinderen dat er in aanvaardbare omstandigheden kan gewerkt worden. De regelgeving verplicht de werkgever een aantal maatregelen te treffen om het ongemak te verminderen bij het overschrijden van bepaalde actiewaarden.

Overmatige warmte van klimatologische oorsprong wordt gemeten met een thermometer zijnde de WBGT thermometer. Zo'n thermometer houdt rekening met de luchttemperatuur, maar ook met de vochtigheidsgraad van de lucht en de tocht. De WBGT-index is meestal 5 tot zelfs 10 graden lager dan de waarde op een gewone thermometer.

Meer informatie daarover: Hoe meet u de temperatuur ? 

Wanneer de WBGT-index de 29 overschijdt bij lichte fysieke werkbelasting, 26 bij halfzware fysieke werkbelasting, 22 bij zware fysieke werkbelasting en 18 bij zeer zware fysieke werkbelasting, moet de werkgever de volgende maatregelen nemen:

 • de werknemers tegen rechtstreekse zonnestraling beschermen;
 • ervoor zorgen dat er verfrissende dranken worden verstrekt;
 • binnen de 48 uren toestellen voor kunstmatige verluchting installeren;
 • indien de overschrijding langer dan 48 uren aanhoudt rusttijden invoeren.

Bij benadering gelden volgende temperaturen, als we uitgaan van 75% luchtvochtigheid (het gemiddelde in de zomermaanden in België):

 • 29 WBGT = 31 à 32 °C à drempelwaarde (zeer) lichte arbeid
 • 26 WBGT = 28 à 29°C à drempelwaarde voor halfzware fysieke arbeid
 • 22 WBGT = 24 à 25°C à drempelwaarde voor zware arbeid
 • 18 WBGT = 20°C à drempelwaarde zeer zware arbeid

 

Het spreekt voor zich dat jullie niet moeten wachten tot die waarden overschrijdt worden. Denk op voorhand al aan airco's en/of blazers.

Kunnen de uurroosters aangepast worden? Misschien is het zelfs wel een optie om iets vroeger te starten en iets vroeger te stoppen met werken? Pas hiermee wel op dat je geen nachtarbeid verricht in sectoren waar het niet mag.

Voor de werknemers die buitenwerk met zware krachtsinspanningen verrichten, dient het actieplan ook te voorzien in maatregelen bij verhoogde ozonconcentratie. De drempelwaarden voor ozonoverschrijding zijn terug te vinden op de website www.irceline.be.

De concreet te nemen preventiemaatregelen met het oog op de bescherming van werknemers die in hoge temperaturen moeten werken, moeten steeds in overleg met de bevoegde preventieadviseur genomen worden.

Meer info rond dit thema kan je vinden op de site van de FOD WASO, onder het thema Welzijn op het werk > Thermische omgeving 

 

 

Wist je dat ijsblokjes en citroenen voorzien bij dit weer meerdere voordelen heeft?

 • het boost de vitamine C en dus de gezondheid van jouw werknemer;
 • het is attent;
 • het is lekker fris;
 • het is ook een goedkope attentie!

Niet alle voordelen of attenties voor jouw medewerkers moeten persé veel geld kosten, je zal ze hier al héél blij mee maken.

Véél voordelen dus ?

 

Nóg meer punten scoren?Verwen jouw medewerkers met bijvoorbeeld een extra waaier, ijsblokjes, een ijsje tot zelfs een mocktail. Niet veel werk maar het zal zéker gewaardeerd worden!

Denk aan uw employerbranding
Vergeet zeker geen foto te nemen en te posten op vb. Facebook om ook aan de rest van de wereld te laten zien dat jij jouw toppers soigneert.
Jouw toekomstige sollicitanten zien dit ook!


Tag je ons even wanneer je jouw verwennerij op Facebook post? We zijn benieuwd hoe jij jou zal onderscheiden van de anderen in deze temperaturen!
Door ons te taggen zal je ook een groter bereik hebben met jouw post, twee vliegen in één klap ??

Succes!

 

 

Bronnen: Unizo, Fod Waso

 

 • Aangemaakt op .

©HR2DAY 2021