Hoeveel mag de student nu werken en verdienen?

Sinds januari 2019 leerkrachten in Vlaanderen niet meer van 'kinderbijslag' maar van 'groeipakket'. Er zijn dan ook nieuwe regels geworden aangaande de kinderbijslag. Ontdek ze hieronder:

Dit wisten we al: Studentenarbeid wordt binnen bepaalde perken aan speciale, lage RSZ-bijdragen onderworpen: 5,42% werkgevers- en 2,71% werknemersbijdrage. Het gaat in een van zijn studenten over Max. 475 uren per jaar, die gepresteerd kunnen worden bij een of bij meerdere werkgevers. Vanaf het 476ste uur zijn echter nog de normale RSZ-bijdragen van toepassing.

Vroeger had die 'grens' van 475 uur weinig niets met de kinderbijslag te maken. Is er sinds 2019 in Vlaanderen een volledig nieuwe regeling, het groeipakket, is dat echter veranderd.

Oude regeling, 18+ en 18- Er zijn combinatieregels in de oude kinderbijslag. Minderjarige kinderen mochten vroeger zoveel werken als ze wilden wat de kinderbijslag betreft, die kwam nooit in gevaar. Voor meerderjarige kinderen, dus vanaf 18 jaar, gold er in principe echter wél een grens. Het ging om een kwartaalgrens: men mocht max. 240 uur per kwartaal werken, werkte men 1 uur meer, dan verloor men de kinderbijslag voor het hele kwartaal. Alleen voor het derde kwartaal, dus van 1 juli tot 30 september, gold er geen grens; daarin mocht men zoveel werken als men wou.

Wat is er dan veranderd? Er zijn ook combinatieregels in het nieuwe Vlaamse groeipakket. De regel dat er voor minderjarige studenten nooit een probleem is, blijft gelden. Voor de meerjarige studenten is er echter wel een en ander veranderd. Vooreerst is het zo dat wie zich beperkt tot 475 uur RSZ-vrije studentenarbeid ook nooit in de problemen kan komen, want die arbeid hoeft zelfs niet meer meegeteld te worden in de beoordeling. Wie (ook nog) 'andere' studentenarbeid doet die aan de normale RSZ-bijdragen onderworpen wordt, moet wel rekening houden met een grens. Van dergelijke uren mag men en nl. max. 80 per maand doen. Het gaat nu dus om een ​​maandgrens, waardoor men in geval van te veel werken slechts 1 maand (en geen 3 maanden ineens) verliest.

Tussendoor is er ook een overgangsregeling! Voor het huidige schooljaar (2018-2019) dat net op zijn einde loopt, geldt bovendien nog een overgangsregeling die stelt dat men tot 30/9/2019, indien dat nodig zou zijn, nog de oude regels kan inroepen wanneer die voordeliger zouden zijn. De facto zien we het niet zo gauw gebeuren, maar het zou bv. toch kunnen dat iemand de uitzondering van het derde kwartaal nodig heeft om geen groeipakket te verliezen.

Laat op!  In Brussel en Wallonië is de oude regeling nog van toepassing. Welke (regio) regels van toepassing zijn, wordt niet bepaald door de regio waar de werkgever gevestigd is, maar wel waar de student en zijn ouders wonen.

Conclusie: In Vlaanderen moet men de 475 uren 'pure' studentenarbeid niet meetellen bij het al dan niet te veel werken voor het groeipakket. Andere arbeid met 'normale RSZ' wordt op maandbasis beoordeeld: max. 80 uur per maand. In de andere regio's blijft het oude systeem van max. 240 uur per kwartaal gelden.

 

  • Aangemaakt op .

©HR2DAY 2021