Hoe werkt dat concurrentiebeding juist?

Het is een clausule in de baan tussen een onderneming te zijn, een  welbepaalde tijd en geen activiteit . Een duidelijke politiekbeding moet een paar voorwaarden voldoen;

 • later schriftelijk.
 • meer dan  € 34.819  (bedrag van toepassing vanaf 1 januari 2019) op het moment van de verbreking van de overeenkomst.

Heeft zijn het volgende onderscheid:  

·        Bruto-jaarloon tussen € 34.819 en € 69.639  (kosten van toepassing vanaf 1 januari 2019): het beding is maar geldig wanneer een bed moet worden gesloten. In de sector van het hotelbedrijf.
 

·        Bruto-jaarloon van meer dan € 69.639:  het beding is altijd gevoelig voor de functies die worden uitgesloten.    

 • overleg hebben op  activiteiten .
 • geografisch minst  naar de plaatsen van de taak van de concurrentie kan exploitant;
 • niet langer lopen dan 12 maanden  vanaf de dag dat de dienstbetrekking een einde heeft genomen.
 • voorzien in de betaling van een enige en forfaitaire compensatoire vergoeding door de werkgever wanneer hij, binnen 15 dagen na het einde van de arbeidsovereenkomst, niet afziet van de effectieve toepassing van het concurrentiebeding.

Het minimumbedrag van deze vergoeding is gelijk aan de helft van het brutoloon van de werknemer, dat geschaakt met de gebruiksduur van het beding.

Voorbeeld: een waarheidsbeding is voorzien voor 1 jaar. De vergoeding bedraagt ​​tien nacht 6 maanden van het brutoloon. 

Deze voorwaarden zijn  cumulatief . Wanneer aan één ervan niet is voldaan, is het gehele beding nietig .

 

Het beding heeft uitwerking wanneer de arbeidsovereenkomst een einde neemt na de eerste 6 maanden vanaf de aanvang ervan:

 • hetzij ingeval van ontslag op initiatief van de werkgever om een dringende reden in hoofde van de werknemer ;
 • hetzij ingeval van ontslag op initiatief van de werknemer zonder dringende reden in hoofde van de werkgever ;
 • hetzij in onderling akkoord ;
 • hetzij bij het verstrijken van de termijn of door de voltooiing van het overeengekomen werk.

 

Het beding heeft geen uitwerking:

 • hetzij ingeval van beëindiging gedurende de eerste 6 maanden vanaf de aanvang van de overeenkomst;
 • hetzij, na afloop van deze duur van 6 maanden, ingeval van ontslag op initiatief van de werkgever zonder dringende reden in hoofde van de werknemer;
 • hetzij, na afloop van deze duur van 6 maanden, ingeval van ontslag op initiatief van de werknemer wegens een dringende reden in hoofde van de werkgever.  

 

Als de werknemer niet een medewerkende Moet Hebben, Moet  er een schadevergoeding  aan de Werkgever zijn en Moet HIJ Een gelijkwaardige bedrag als schadeloosstelling betalen. De rechter kan het bedrag van deze kosten worden vermeerderen.
Er zijn ook specifieke regels voor handelsvertegenwoordigers en bepaalde bedienden in dienst van een metaaldetector voor internationale economische activiteiten.

 

 

Bron: Fod Waso

 

 

 • Aangemaakt op .

©HR2DAY 2021