arbeidsreglement online

Hoe je jouw arbeidsreglement eenvoudig online kan neerleggen.


Elke werkgever, ongeacht of hij behoort tot de privésector of de publieke sector, moet een arbeidsreglement opstellen vanaf het ogenblik dat hij zijn eerste werknemer tewerkstelt.
Dit document wordt geregeld aangepast.

Binnen de acht dagen na de inwerkingtreding van het arbeidsreglement of van de aanpassing, moet de werkgever een kopie van het document opsturen naar de sociaal inspecteur of het directiehoofd dat bevoegd is voor het grondgebied van de maatschappelijke zetel van de onderneming of de vestiging waarin de betrokken werknemers worden tewerkgesteld.

 

Wist je dat je dat héél eenvoudig online kan neerleggen? 

Je logt in met de elektronische identiteitskaart (eID) of via Itsme bij https://www.arbeidsreglement.belgie.be/ .
Eenmaal ingelogd krijg je verschillende keuzes (voor iedereen, was er een register nodig,...) en heb je de mogelijkheid om jouw arbeidsreglement (of de wijziging ervan) en de bijlagen elektronisch op te laden in pdf-formaat.

De website maakt het ook mogelijk om een verzoeningsprocedure op te starten bij de Arbeidsinspectie – Toezicht op de Sociale Wetten, wanneer er een meningsverschil is bij de procedure voor het opstellen of de wijziging van het arbeidsreglement.

De documenten die u uploadt, worden automatisch doorgestuurd naar de interne diensten van de administratie.

Zo krijg je als werkgever sneller een ontvangstbewijs (vaak de dag erna al zelfs!) met de vermelding dat je voldoet aan de verplichting om een kopie van uw arbeidsreglement of de wijziging ervan op te sturen.

Succes!

 

 

Bron: NSZ

  • Aangemaakt op .

©HR2DAY 2021