Alternerend leren gecombineerd met studentenarbeid. Maar?

 

Het is nu toch mogelijk om als jongere met een alternerende opleiding, een studentenovereenkomst te sluiten met diens stagegever waarbij zij/hij ook de praktische opleiding volgt en dit voor de maanden juli en augustus.
Deze tewerkstelling is echter beperkt en heeft een aantal praktische gevolgen.

Beperkt tot de niet-betaalde vakantiedagen

In de meeste gevallen heeft de jongere met een alternerende leerovereenkomst recht op enerzijds betaalde vakantie (op basis van de prestaties van vorig jaar) en anderzijds 20 niet-betaalde vakantiedagen.

Het is slechts tijdens die 20 niet-betaalde vakantiedagen dat de leerling als student kan werken bij diens stagegever. In de praktijk kan de stagegever aan de jongere ook op andere dagen “gewettigde afwezigheid” toestaan, zodat de jongere tijdens die dagen kan werken als student. Het is echter aangewezen om steeds contact op te nemen met de instelling of de leersecretaris voor meer concrete informatie.

DIMONA uit en DIMONA in, gevolgd door een DIMONA uit en een DIMONA in

Opdat de leerling als student bij de stagegever zou kunnen werken, moet de leerovereenkomst  geschorst zijn. Dit is enkel mogelijk tijdens de niet-betaalde vakantiedagen en tijdens de toegestane afwezigheidsdagen. Hoewel de jongere niet “uit dienst gaat”, zal er toch een DIMONA uit dienst moeten uitgevoerd worden voor zijn leerovereenkomst. Pas daarna kan een DIMONA in dienst als student worden aangegeven. Een cumulatie van beide types van tewerkstelling is op heden niet mogelijk.

Na het einde van de studentenovereenkomst en de DIMONA uit dienst als student, dient de werkgever voor de leerovereenkomst opnieuw een DIMONA in dienst aan te geven. Op arbeidsrechtelijk vlak echter wijzigt er niets. De leerovereenkomst was tijdelijk geschorst en loopt na het einde van de studentenovereenkomst gewoon verder.

Wijzigingen op komst

Wij willen hierbij opmerken dat er vanaf 1 september 2019 in Vlaanderen nieuwe regels in werking treden, meer bepaald wat betreft de schoolvakanties. Bovenstaande zal dus wellicht enkel voor deze zomermaanden van toepassing zijn.

 

 

Bron: https://www.syntravlaanderen.be/downloads-werkplekleren / Easypay

  • Aangemaakt op .

©HR2DAY 2021