Vlaams regeerakkoord

01.10.2019

Hoger nettoloon

Bedrijven zijn continue op zoek naar arbeidskrachten terwijl er heel wat mensen niet aan het werk zijn.De Vlaamse regering mikt op 120 000 extra Vlamingen met een job en een werkzekerheidsgraad van 80 procent.

 

Hoe wil de regering dat aanpakken?

  1. Via de ‘jobbonus’. Mensen met een laag loon zullen meer overhouden, zonder meerkost voor de werkgever. Dat moeten werken aantrekkelijker maken. Er is sprake van minstens 600 euro netto extra per jaar voor inkomens tot 1.700 bruto per maand. Ook brutolonen tot 2.500 euro per maand zouden voor een stuk van deze jobbonus kunnen genieten.
  2. Door werkzoekenden intensief te begeleiden. Na drie maanden zullen werkzoekenden een verplichte overeenkomst met de VDAB moeten sluiten over een traject naar werk (opleiding, sollicitaties, …).
  3. Door ook inactieven zoals leefloners en langdurig zieken aan het werk te helpen. Langdurig zieken moeten hun loopbaan sneller hervatten door geleidelijk het werk te hervatten, bijvoorbeeld in combinatie met de uitkering.
Column - Voka

Jambon kiest economisch de juiste richting

Eenvoudig gesteld wordt economische welvaart bepaald door hoeveel mensen er werken en hoe hard die werken. Op dat vlak kijkt de Vlaamse economie al jarenlang tegen twee grote uitdagingen aan: de arbeidsmarkt functioneert niet naar behoren en de productiviteitsgroei hapert. Die twee factoren zijn meteen ook doorslaggevend voor onze toekomstige welvaart. Uit het regeerakkoord blijkt dat de nieuwe Vlaamse regering op beide sporen wil inzetten. Dat schrijft Bart Van Craeynest, hoofdeconoom van Voka.


Hou dit artikel zeker in 't oog om verdere updates te lezen.
Nog niet alles van het Vlaams regeerakkoord is gepubliceerd.

Wat kunnen we voor jou betekenen?

Ben je klaar voor onze service?

We staan de KMO bij in hun personeelszaken en loonadministratie door snel antwoord te geven op vragen, een heldere en korte communicatielijn te houden en
door één dossierbeheerder toe te wijzen aan één ondernemer.

©HR2DAY 2021