Pas op met de 'valse hybrides' vanaf 2020!

De regering besliste enige tijd geleden om de strijd aan te gaan tegen de zogenaamde valse hybrides. Vanaf 1 januari 2020 wordt het voordeel alle aard van een valse hybride die vanaf 2018 deel uitmaakt van uw wagenpark ernstig opgetrokken.

Benieuwd of deze maatregel op u van toepassing is? Wat deze maatregel u zal kosten? Lees dan verder!

Toepassingsgebied

Onder een ‘valse’ plug-in hybride wordt begrepen een hybride die deels werkt op brandstof en deels op een oplaadbare elektrische batterij, maar waarvan de capaciteit van de elektrische batterij te gering is om aanzienlijke verplaatsingen te doen gebruikmakend van de batterij.

Technisch gezien is er sprake van een valse hybride indien de wagen:

 • Ofwel een elektrische batterij heeft met een energiecapaciteit van minder dan 0,5 kWH per 100 kilogram van het wagengewicht;
 • Ofwel een uitstoot heeft van meer dan 50 gram CO2/km.

‘Valse’ plug-in hybrides die vanaf 1 januari 2018 werden aangekocht, gehuurd of geleasd worden duurder.

Berekening voordeel alle aard vanaf 1 januari 2020

Principe

Vanaf 1 januari 2020 moet het voordeel alle aard voor een valse hybride die vanaf 1 januari 2018 in uw wagenpark aanwezig is, berekend worden op basis van de CO2-uitstoot van het overeenstemmend voertuig dat uitsluitend gebruik maakt van dezelfde brandstof.

Begrip overeenstemmend voertuig

Onder een ‘overeenstemmend voertuig’ wordt een voertuig begrepen dat, op basis van het Europees gelijkvormigheidsattest, categoriseert onder:

 • hetzelfde merk;
 • hetzelfde model;
 • hetzelfde koetswerktype.

De verhouding tussen zijn vermogen en dat van het hybride voertuig, uitgedrukt in kW, is tussen 0,75 en 1,25 en benadert het dichtst de één.

De autofabrikant of auto-invoerder (indien de autofabrikant niet in België gevestigd is) moet een vergelijking maken en het overeenstemmend voertuig vastleggen.

De FOD Financiën zal een lijst bijhouden met de overeenstemmende voertuigen.

Indien er meerdere voertuigen in aanmerking komen om als overeenstemmend voertuig gekwalificeerd te worden, wordt het voertuig met de hoogste CO2-uitstoot als overeenstemmend voertuig in aanmerking genomen

Indien er geen overeenstemmend voertuig bestaat dat uitsluitend voorzien is van een motor die gebruik maakt van dezelfde brandstof, moet de vermelde CO2-uitstoot met de factor 2,5 vermenigvuldigd worden.

Voorbeeld

Het koninklijk besluit voorziet in een aantal verduidelijkende voorbeelden.

Een BMW 5 Reeks (530 iPerformance) heeft een elektrische batterij met een energiecapaciteit van minder dan 0,5 kWh per 100 kilogram wagengewicht. Deze wagen wordt dus beschouwd als een valse hybride wagen.

De volgende modellen worden als overeenstemmend voertuig beschouwd:

 • BMW 5 Reeks (520i Aut.);
 • BMW 5 Reeks (530i Aut.);
 • BMW 5 Reeks (530i xDrive Aut.).

De verhoudingen tussen hun vermogen en dat van het hybride voertuig zijn als volgt:

 • BMW 5 Reeks (520i Aut.): 1,00;
 • BMW 5 Reeks (530i Aut.): 0,73;
 • BMW 5 Reeks (530i xDrive Aut.): 0,73.

Als overeenstemmend voertuig moet de BMW 5 Reeks (520i Aut.) beschouwd worden.

Het voordeel alle aard zal dus vanaf 1 januari 2020 berekend worden op basis van een CO2-waarde van 132 in de plaats van 49.

Gevolgen voor CO2-solidariteitsbijdrage blijven uit!

Bij de berekening van de CO2-solidariteitsbijdrage zal de RSZ rekening blijven houden met de officieel geattesteerde CO2-uitstoot.

 

 

 

Bron: Koninklijk besluit september 2019 tot wijziging van het KB/92 op het stuk van het begrip overeenstemmend voertuig, BS 17 september 2019. / Easypay

 • Aangemaakt op .

©HR2DAY 2021