Ecocheques in PC314

 

Via het sectorakkoord 2019-2020 dat in sector PC 314.00 werd afgesloten, werd o.m. beslist om in 2019 éénmalig ecocheques toe te kennen.

In 2019 dient iedere werkgever aan de werknemers éénmalig te voorzien in de toekenning van ecocheques met een waarde van € 220,00 voor een voltijdse werknemer met een volledige referteperiode. Voor deeltijdse werknemers en werknemers met een onvolledige referteperiode wordt dit pro rata omgerekend.

De details zijn nog niet gekend (vb. gelijkstellingen, wat net de referteperiode is, …), maar dat er ecocheques moeten toegekend worden in 2019 staat al wel vast. Daarom dat we u er alvast over willen informeren.

Wij zullen de ecocheques met de lonen van december 2019 trachten op te laden als alle details gekend, zoniet zal u dit via ons nog vernemen.
Aangezien de sector geen andere invulling voorziet, zijn er geen mogelijkheden om hiervan af te wijken en is deze toekenning bijgevolg verplicht.

  • Aangemaakt op .

©HR2DAY 2021