Pakjes leveren op de werkvloer... risicoloos?

Stap 1: Een verbod is mogelijk.

Het kan... uiteraard kan je een verbod op de levering van privépakjes invoeren. Jouw gezag als werkgever laat dat toe en het is niet in strijd met een of ander grondrecht.

... het best via het arbeidsreglement. Hoewel je jou ook zou kunnen beperken tot bv. een (eenzijdige) dienstnota of een bericht op het intranet, is de meest aangewezen methode om een clausule aan uw arbeidsreglement toe te voegen ('procedure!). Alleen zo kunt je ook sancties verbinden aan eventuele inbreuken. In het andere geval kan dit niet en kan een en ander alleen dienen als bewijs in bv. een ontslagkwestie.

Begin bij het begin... hoe wil JIJ dat het gaat in jouw onderneming?

Stap 2: Het kan ook anders.

Je kan het ook beperken ipv verbieden. Je wil misschien geen totaalverbod opleggen maar wel de situatie onder controle houden.

Je kan bijvoorbeeld een regel invoeren dat men de pakjes enkel op bepaalde dagen en of bepaalde uren laat leveren of maar op een bepaalde dag in de maand. Je kan deze grenzen zelf bepalen, naargelang hoe jij als ondernemer graag wil werken.

Een gouden tip: neem ook deze richtlijnen mee in uw arbeidsreglement om het te kunnen staven én in uw onthaalbrochure.

Stap 3: Denk ook aan...

Wie is er verantwoordelijk voor schade? Als er tussen de in ontvangstname door de onthaalbediende en het doorgeven aan de betrokkene zelf schade aan de inhoud van het pakje komt, is het niet ondenkbaar dat jij als werkgever daar aansprakelijk voor gesteld wordt. Het is zeker geen zwart-witverhaal, maar de bestemmeling van het pakje kan zich daarvoor eventueel beroepen op jouw aansprakelijkheid als zgn. aansteller van de onthaalbediende (art. 1384 BW) en/of op de leer van de bewaargeving.

Met een verbod of beperkende regels kan je hier al pro-actief handelen voor die aansprakelijkheid. Je kan jouw positie nóg meer versterken door een extra clausule toe te voegen aan de arbeidsovereenkomst.

Hoe? Wat vermeld je dan in de arbeidsovereenkomst? 
We helpen je graag verder.

 

Hoe kunnen we jou helpen?

Neem eenvoudig contact met ons op via het contactformulier, we helpen je graag verder.

Of bel ons gelijk op via  +32 (0)3 344 34 24

©HR2DAY 2021