overdragen vakantiedagen

Wat te doen met resterende vakantiedagen?

 

Een werknemer dient zijn wettelijke vakantiedagen op te nemen binnen de 12 maanden volgend op het einde van het vakantiedienstjaar.
Alle wettelijke vakantiedagen dienen aldus te worden opgenomen tussen 1 januari en 31 december van het vakantiejaar.

Hieruit volgt dat de wettelijke vakantiedagen waarop een werknemer recht heeft, niet mogen worden overgedragen naar het volgende kalenderjaar.
Voor vakantiedagen die het bedrijf zelf toekent, zijn andere bepalingen van toepassing.

Als u als werkgever de opname van vakantiedagen zou belemmeren, riskeert u sancties.

 

 

Bron: Salar

  • Aangemaakt op .

©HR2DAY 2021