overuren tijdens ouderschapsverlof

Overuren en ADV mogelijk tijdens ouderschapsverlof!

 

De RVA wijzigde haar standpunt omtrent de prestatie van meeruren of overuren wanneer er tijdskrediet, loopbaanverlof of een thematisch verlof wordt opgenomen in een recente update van haar infoblad E56.
Eerder was de RVA van mening dat het presteren van meer- of overuren in die gevallen niet mogelijk was.

Nu kan een werknemer volgens de RVA wel bijkomende uren of overuren presteren als hij dat doet binnen de wettelijke voorziene bepalingen en als volgende 3 voorwaarden samen worden nageleefd:

  • de uren worden gepresteerd op vraag van de werkgever;
  • de uren worden ingehaald tijdens de daartoe voorziene wettelijke periode, alsook tijdens de periode van loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof;
  • ze gebeuren niet systematisch maar zijn uitzonderlijk.


Daarnaast wijzigde de RVA haar standpunt omtrent het feit dat werknemers die een vorm van loopbaanonderbreking (in de openbare sector), tijdskrediet of thematisch verlof opnemen toch een stelsel van ADV kunnen toepassen.

Voorwaarde is evenwel dat:

  • de ADV-dagen worden ingehaald gedurende de wettelijke periode die daarvoor voorzien is;

    (Dit betreft de zogenaamde ‘referteperiode voor naleving van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur’ )

  • de ADV-dagen worden ingehaald binnen de grenzen van de periode van de loopbaanonderbreking, het tijdskrediet of thematisch verlof.

 

 

BronWebsite RVA, infoblad E56.

  • Aangemaakt op .

©HR2DAY 2021