Geen medisch attest meer nodig!

  Personen die rechtstreeks in contact komen met levensmiddelen hebben niet langer een medisch attest nodig. Begin juli werd die verplichting...
 • Aangemaakt op .

Tijdskrediet met motief: wijziging vanaf 01.01.2019

  Het gaat hier over het tijdskrediet met motief, dat aangevraagd kan worden om een erkende opleiding te volgen.   * Komt élke opleiding...
 • Aangemaakt op .

Landingsbanen: wijziging vanaf 2019

  Naar aanleiding van het nieuwe zomerakkoord ('De Arbeidsdeal') is er onder andere een wijziging goedgekeurd voor het tijdskrediet Landingsbanen.   *...
 • Aangemaakt op .

De maandelijkse tewerkstellingsbarometer

  Voortaan heeft de RSZ een nieuwe publicatie : de maandelijkse tewerkstellingsbarometer. Zo wil de RSZ nog sneller een beeld kunnen...
 • Aangemaakt op .

Ouderschapsverlof 1/10e: stand van zaken

  We hebben er al veel over gehoord in de media en het wetsvoorstel van 2014 tot invoering van het 1/10de ouderschapsverlof is goedgekeurd...
 • Aangemaakt op .

Voordelig bijverdienen?

  We zijn intussen gekend met de flexi-jobs.Deze manier van bijverdienen is al goed ingeburgerd en wordt reeds toegepast in verschillende...
 • Aangemaakt op .

Ben jij straks nog helemaal mee?

Ook wij zijn volop bezig met de toepassing van de GDPR-wetgeving dat vanaf aanstaande vrijdag (25/5/2018) van start gaat. Privacy is...
 • Aangemaakt op .

Wijziging in de opzegginstermijnen

Vanaf 01.05.2018 gelden kortere opzeggingstermijnen bij werknemers met minder dan 6 maanden anciënniteit. Het is de bedoeling om de...
 • Aangemaakt op .

Denk tijdig aan uw provisie vakantiegeld!

  Voor het vakantiegeld dat u in 2018 moet betalen voor de prestaties van 2017, mag uw boekhouder een provisie aanleggen.   Elk jaar...
 • Aangemaakt op .

Camerabewaking op de werkvloer? Let op de melding !

  Door een wijziging van de camerawet zullen bewakingscamera’s vanaf 25.05.2018 aangegeven moeten worden bij de politiediensten en niet...
 • Aangemaakt op .

Omschakeling naar zomeruur!

    In de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 maart 2018 wordt opnieuw   overgeschakeld naar het zomeruur.    De klok wordt dan 1...
 • Aangemaakt op .

Griep op de werkvloer!

GRIEP OP DE WERKVLOER! Geschreven door Desiree Lagerburg op 14 maart 2018 / Update 30 september 2019 De griepepidemie gaat goed rond....
 • Aangemaakt op .

Aangetekende e-mail een ontslagmogelijkheid?

Recent werd via diverse persberichten aangekondigd dat aangetekende brieven nu ook rechtsgeldig elektronisch kunnen worden verstuurd. Wettelijk...
 • Aangemaakt op .

Werken in die koude !

De extreme koude buiten kan een invloed hebben op de uitoefening van het werk. Wanneer de temperaturen op het werk onder bepaalde grenswaarden...
 • Aangemaakt op .

Break@Work !

  De RVA heeft een website gelanceerd waar werknemers kunnen controleren hoeveel maanden loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch...
 • Aangemaakt op .

Geen afwijkende opzegtermijnen meer!

Vanaf 1 januari 2018 zal de gewone opzeggingsregeling van toepassing zijn op alle arbeiders die behoren tot de paritaire comités nr....
 • Aangemaakt op .

Proactieve controles van de arbeidsinspectie

De arbeidsinspectie (Toezicht Welzijn op het Werk) plant zowel regionaal als nationaal proactieve campagnes om het welzijn en de veiligheid...
 • Aangemaakt op .

Aanvullende vergoeding werkloosheid pc 111

  Vanaf 01.01.2018 dienen bij het FBZMN geen kaarten van rechthebbenden bij tijdelijke werkloosheid meer aangevraagd te worden voor...
 • Aangemaakt op .

Feestdagenloon ná einde van de arbeidsovereenkomst?

Wanneer de arbeidsovereenkomst ten einde komt, zou het eventueel kunnen dat er nadien ook nog feestdagenloon verschuldigd is. Of dat...
 • Aangemaakt op .

RSZ van het 4de kwartaal één maand uitstellen?

Voor wie gratis uitstel? De RSZ aanvaardt een gratis (= zonder opslagen en interesten) uitstel van betaling voor zgn. goede betalers....
 • Aangemaakt op .

Anciënniteit bij uitzendarbeid

Bij een ontslag vanuit de werkgever moet de periode van tewerkstelling als uitzendkracht bij de werkgever (in hoedanigheid van gebruiker)...
 • Aangemaakt op .

Flitscontroles aangekondigd in groene sectoren

Op donderdag 14 september 2017 zullen de sociale inspectiediensten nationale flitscontroles houden in de groene sectoren (land- en tuinbouwsector)....
 • Aangemaakt op .

Denk aan uw arbeidsreglement!

We merken dat het arbeidsreglement vaak een 'vergeten' document is of men maakt het snel even tussendoor om in orde te zijn. Vanaf het...
 • Aangemaakt op .

Een student vast aanwerven?

Werkgevers stellen ons wel vaker de vraag of ze die jobstudent waar ze erg tevreden over zijn ook ná de zomervakantie kunnen aanwerven...
 • Aangemaakt op .

Studentenarbeid en deeltijds studeren

 Vanaf 1 juli 2017 is het mogelijk om studenten die in een opleidingssysteem zitten zoals alternerend leren, daarnaast ook als student...
 • Aangemaakt op .

©HR2DAY 2021